Skip to main content

Semesterprojekter og semestervejledninger

Semesterprojekter

I semesterprojektet præsenterer og analyserer de studerende resultaterne af deres undersøgelse i en organisation. Dette indebærer, at de selvstændigt kaster sig ud i dataindsamling og analyse i ’det virkelige liv’. Foruden den faglige viden, der hermed opnås, lærer de studerende at samarbejde indbyrdes i gruppen samt samarbejde med eksterne partnere, fx ansatte i en virksomhed. Dette foregår i tæt samarbejde med de pågældende virksomheder/organisationer og en universitetsvejleder. Ofte får de studerende også træning i skriftligt og mundtligt at formidle hovedresultater til organisationen, efter at semesterprojektet er afleveret.

I semesterprojekterne lærer de studerende som ’miniforskere’ at lokalisere et vidensbehov og at afgrænse og udforske praksisnære og samfundsrelevante emner. De lærer at indsamle deres egne, primære data og supplere med relevante, sekundære data for at belyse deres problemstilling. Og de lærer at overskue og behandle disse data samt analysere dem ved hjælp af sociologiske og antropologiske teorier og begreber. Metoder inkluderer f.eks. interviews, observationer, feltarbejde, evalueringer, aktionsforskning og spørgeskemaundersøgelser.

Vejledning

 

Liste over vejledere på dit studie samt information om dem.

Her finder du information om mulige samarbejdspartnere

Forslag til semesterprojekter

Eksempler og inspiration:

Eksempler og inspiration:

Kontakt evt. leder af Jobcenter Varde, Peter Petersen på tlf. 7994 6311 eller pepe@varde.dk

Eksempler og inspiration:

  • Projekter i forbindelse med etablering af to museer (for Sydvestjyske Museer) - læs mere
  • Dokumentation af Fantasyfestivalens betydning for Esbjergs placering på det kulturelle landkort (for Esbjerg Kommune) - læs mere om projektforslaget 
  • Dokumentation af KulturDøgnets betydning for borgerne (for Esbjerg Kommune) - læs mere 
  • Udvikling af et lille landsbysamfund i Haderslev Kommune - læs mere
  • Udvikling af miljøprojekter til børn og unge i Esbjerg Kommune - læs mere om projektforslaget
  • Er du vild med kommunikation og kan du noget med ord? - Så er du Den Frie Rådgivnings praktikant! Læs mere her

Eksempler på tidligere semesterprojekter

5. semester - forbered dig i god tid

Eftersom studieaktiviteterne på 5. semester kræver god forberedelse fra din side, vil vi bede dig om at gå tidligt i gang med forberedelserne – i begyndelsen af 3. semester eller endnu tidligere.

Du kan vælge ét af følgende fire studieforløb på dit 5. semester:

1. Studieophold på udenlandsk universitet svarende til i alt 30 ECTS

Forhåndsmerit skal søges

2. Studieophold på danske universiteter:
Universitetskurser fra valgfag fra BSc. i Sociologi og kulturanalyse, eller
Andre valgfag på Campus Esbjerg, eller
Valgfag på Syddansk Universitet, andre campusser, eller
Valgfag fra et andet dansk universitet
- svarende til i alt 30 ECTS
Forhåndsmerit skal søges - med mindre valgfagene fremgår af studiets hjemmeside

3. Projektorienteret studieforløb i udlandet svarende til 25 ECTS, suppleret med faget ”Human Rights” (5 ECTS)

4. Projektorienteret studieforløb i Danmark svarende til 25 ECTS, suppleret med faget ”Human Rights” (5 ECTS

NB: Hvis du skal søge forhåndsmerit:
Fagene skal have relevans for studiet, dvs. være inden for sociologi eller antropologi. En hovedregel er, at kun ét fag må befinde sig inden for en anden fagdisciplin (fx psykologi).  

Du skal sende ansøgning om forhåndsmerit til Studienævnet via studyboard.sdu.dk
Hvis du har er i tvivl i forhold til hvilke fag du skal vælge, kan du kontakte uddannelsesansvarlig Martin Lindhardt på lind@sam.sdu.dk og få hans råd og vejledning inden du sender din ansøgning til studienævnet.  

 

Kontaktpersoner (Hvem skal du spørge om hvad?)  

Spørgsmål om...

Kontaktperson

Tvivlsspørgsmål ifm. projektorienteret studieforløb

Semesterkoordinatoren Jens F.L. Sørensen (jls@sam.sdu.dk)

Tvivlsspørgsmål ifm. studieophold på udenlandsk universitet

Det internationale kontor på Syddansk Universitet

Fagbeskrivelser

Den fagansvarlige

Samarbejdsudfordringer

Vejleder

Indhold i dit projekt

Vejleder

Eksamensafvikling

Studieservice

Formalia

Studieservice eller vejleder

Sociale og faglige tvivlsspørgsmål

Faglig vejleder

Sidst opdateret: 05.03.2024