Skip to main content

Eksamensbevis

Eksamensbeviset er den dokumentation der viser, at du er dimittend fra Syddansk Universitet. Alle eksamensbeviser på SDU bliver pr. januar 2018 udstedt som digitalt dokument.

Eksamensbeviset udfærdiges af universitetet, efter retningslinjer beskrevet i regelgrundlaget.

Dit eksamensbevis fra SDU består af en serie af op til 6 forskellige dokumenter:

 • Forklæde med beskrivelse af det digitale bevis

 • Bevisforside med gradserklæring

 • Resultatoversigt

 • Kompetenceprofil (Separat dokument)

 • Kompetenceprofil (UK, separat dokument)

 • Diploma supplement (UK, separat dokument)

Dit ph.d.-bevis fra SDU udstedes som en serie af PDF dokumenter. Det består af 2 dokumenter:

 • Bevisforside med gradserklæring

 • Kursusindstik

Se et eksempel på et digitalt eksamensbevis

Se et eksempel på  et Diploma Supplement

På SDU, tilstræber vi os, at du kan tilgå dit eksamensbevis så  hurtigt som muligt. Dog kan der i travle perioder forekomme ventetid op til 2 måneder (Juli er ikke inkluderet). Eksamensbekendtgørelsen  fastsætter deadline for hvornår universiteterne senest skal gøre eksamensbeviserne tilgængelige. Se eksamensbekendtgørelsen.

I mellemtiden kan du selv hente en eksamensudskrift, med alle dine kurser fra selvbetjeningen.
Eksamensudskriften er et fuldt gyldigt dokument, med indlejret underskrift.  

Vedrørende ph.d bevis
Vi bestræber os på, at du kan tilgå dit digitale ph.d.-bevis indenfor 1 måned - det kan dog variere i forbindelse med afholdelse af sommerferie eller lignende.

Hvis du skal bruge dit eksamensbevis i udlandet, er det en god ide at kontakte den udenlandske modtager for at forhøre dig om formkrav først. I mellemtiden kan du læse mere om følgende:

Apostille - legalisering af danske dokumenter

Apostille er en international standard, som kan påføres officielle dokumenter for at godtgøre deres gyldighed overfor udenlandske institutioner og arbejdsgivere. 
Hvis et eksamensbevis fra SDU skal bruges i udlandet, kan eksamensbeviset fra SDU blive apostillepåtegnet ved udenrigsministeriets legaliseringskontor. Hvis du vil have apostillepåtegnet dit eksamensbevis, skal du uploade det via din digitale bevispostkasse. Du finder en vejledning under fanebladet "Apostillepåtegnelse" øverst i din digitale bevispostkasse.

Du kan vedlægge:

 • Beskrivelse af det danske uddannelsessystem
  Du kan vedlægge en standardbeskrivelse af det danske videregående uddannelsessystem. Den kan du finde på Uddannelses og Forskningsministeriets side her: Standardbeskrivelse af Higher Education in Denmark
 • 7-trinskala
  Du kan vedlægge en forklaring af den danske 7-trinskala. Den kan du finde på Uddannelses og Forskningsministeriets side her: 7-Point grading Scale

 • Diploma supplement

  Med dit eksamensbevis fra SDU, kommer der et Diploma Supplement på English som et supplement til både bachelor og kandidatgrader. Det indeholder en beskrivelse af graden, inklusiv niveau og kvalifikationer. Derudover er der en beskrivelse af SDU og det danske uddannelsessystem. Se et eksempel her: Diploma Supplement

Skal jeg bruge en papirkopi af mit bevis?
Det vil normalt ikke være nødvendigt at få underskrevet og stemplet en udskrift af  eksamensbeviset, da beviset er sikret med et verifikationslink. Linket kan indtastes i en internetbrowser, hvorved bevismodtager (evt. international fremtidig arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution) får adgang til originalbeviset på SDUs server.
Læs mere på siden om eksamensbeviser til 3. part her: Eksamensbeviser på SDU

Alle sider i de personlige dokumenter, er sikret med et indlejret verifikationslink, der tillader bevismodtager at se dokumentet direkte fra SDUs server.
På denne måde opnår SDU en høj grad af sikkerhed i forhold til brugen af det digitale bevis, og bevismodtager opnår en høj grad af sikkerhed for at det modtagne bevis er ægte.

Et gyldigt digitalt bevis skal indeholde et verifikationslink. Hvis linket fjernes fra beviset, er beviset ikke længere gyldig dokumentation for grad og resultater fra SDU.

SDU gemmer en kopi af dit bevis på universitetets sikre server. På det udstedte bevis vil der være indlejret et verifikationslink. Hvis den du sender beviset til klikker på linket, vil vedkommende kunne se originalen af dit bevis, hentet direkte fra universitetets server. Bevismodtager kan kun se originalen af det dokument, verifikationslinket findes på, ikke andet indhold i Den digitale bevispostkasse.

Når der ligger et nyt dokument klar til dig i bevispostkassen, får du automatisk en notifikation på din studentermail, samt på eventuelle andre e-mail konti du har registreret i din bevispostkasse. 

I Den digitale bevispostkasse, har du mulighed for at sende dit bevis, direkte fra SDUs server til en eller flere e-mail modtagere. SDU vil stå som afsender på e-mailen.

I Den digitale bevispostkasse, har du mulighed for at give tidsbegrænset adgang til 3. part.

Tidsbegrænset adgang sker ved at du:

 • vælger hvilke dokumenter 3. part skal kunne se
 • vælger periode hvor dokumenterne skal være synlige
 • taster en eller flere e-mailadresser, hvor adgangslinket skal sendes hen.

I Den digitale bevispostkasse, kan du altid se hvem du har sendt dokumenter til hvornår, samt hvem du har givet adgang til, hvad du har givet adgang til, hvornår du har givet adgang og om vedkommende har hentet noget af det du har givet adgang til.

 

Få også svar på dine spørgsmål om det digitale eksamensbevis i vores FAQ, eller læs om regler for eksamensbeviset.

Sidst opdateret: 12.10.2021