Skip to main content

Studieophold på danske universiteter

Studieophold på danske universiteter (30 ECTS)

Her kan du læse lidt om, hvordan du kommer i gang med at ansøge:

Du skal sende ansøgning om forhåndsmerit til Studienævnet via studyboard.sdu.dk
Hvis du har er i tvivl i forhold til hvilke fag du skal vælge, kan du kontakte uddannelsesansvarlig Martin Lindhardt på lind@sam.sdu.dk og få hans råd og vejledning inden du sender din ansøgning til studienævnet.  

Du skal på universitetet finde universitetsfag svarende til i alt 30 ECTS, og som har relevans for bachelor i Sociologi og Kulturanalyse, dvs. beskæftiger sig med sociologiske og/eller antropologiske emneområder. En hovedregel er, at kun ét fag må befinde sig inden for en anden fagdisciplin (fx psykologi). Se også studieordningen.

Se ansøgning til studienævnet, hvor du finder ansøgningsskemaer til ansøgning om forhåndsmerit.

Opstår der ændringer undervejs i dine fag, skal du på ny bede om godkendelse af studielederen og sende ansøgningsskemaet ind til studienævnet med ændringerne.  

Når du har bestået dine fag, skal du søge om endelig godkendelse af merit hos www.sdu.dk/spoc .  

Når du har bestået dine fag, skal du søge om endelig godkendelse af merit hos Studienævnet. Henvendelse vedhæftet kopi af eksamensbevis af bestående fag sendes til Studienævnet via SPOC.

 

Hvis du tænker på at tage en kandidatuddannelse efter din bacheloruddannelse

Når du vælger studieophold på et dansk universitet, kan det være en stor fordel, hvis du på forhånd har undersøgt, hvilke krav den kandidatuddannelse, du ønsker at søge ind på, stiller. Derved har du mulighed for at opkvalificere dig inden for nogle af de områder på dit 5. semester.

Det kan spare dig både tid og penge i dit videre studieforløb, da du kan være nødsaget til at læse fag op på ’åbent universitet’ (som kan være en dyr affære), hvis ikke du er kvalificeret til at søge ind. Det er f.eks. tilfældet med Sociologi på Københavns Universitet, der ligger megen vægt på, at man har kvalifikationer inden for videregående, kvantitativ metode.

Sidst opdateret: 22.02.2024