Skip to main content
#trivsel

Klog på trivsel: Fællesskaber

Arrangementet 'Klog på trivsel' er din mulighed for at engagere dig i trivselsdiskussionen på SDU. Del dine perspektiver og idéer om fællesskab og trivsel, og vær med til at skabe et bedre universitetsmiljø for os alle.

31. oktober, 16:00-19:00
På SDU Odense

Velkommen til årets trivselsarrangement for studerende og ansatte på SDU

Trivsel er ikke kun en individuel oplevelse, det er også en fælles indsats. På årets trivselsarrangement vil vi udforske temaet "Fællesskab" og undersøge, hvad det betyder at skabe og opretholde fællesskaber på et universitet. Hvad er fællesskab, og hvordan definerer vi det  inden for rammerne af en uddannelsesinstitution som SDU? 

Fællesskaber kan være alt fra det overordnede fællesskab på universitetet til mere specifikke enheder som studiegrupper, læringsmiljøer, undervisningslokaler og studenterforeninger. Vi vil udforske betydningen af fællesskaber og reflektere over, hvad det betyder at føle sig uden for fællesskabet, eller hvis fællesskabet er fraværende.  

Arrangementet er struktureret som en samskabelsesproces, hvor vi først vil høre et oplæg til inspiration fra Rune Mastrup Lauridsen, som vil introducere os til en måde at se trivsel på. Derefter vil vi gå i dialog ved rundborde og anvende en citizen science samskabelsesmetode for at fremme dybdegående samtaler og idéudveksling.

Du kan læse mere om baggrunden for arrangementet her

Program

16:00-16:45 Oplæg v. Rune Mastrup Lauridsen (dansk)
Studerendes trivsel - og hvordan vi gør det vildt meget nemmere for alle at bidrage - se beskrivelse af oplægget

16:45-17:00 Pause

17:00-17:30 Introduktion og 1. runde dialogborde (dansk/engelsk)
Vi drøfter temaet "Fællesskaber" med udgangspunkt i arbejds-spørgsmål udviklet af en gruppe bestående af VIP, TAP og studerende. 

17:30-18:00 Pause 
Vi vil servere forfriskninger og lette snacks. 

18:00-18:25 2. runde dialogborde (dansk/engelsk)
Vi fortsætter diskussionen ved dialogborde, dog vil deltagerne skifte bord for at udforske nye spørgsmål sammen med forskellige deltagere. 

18:25-19:00 Opsamling og afslutning i plenum (dansk/engelsk)
Bordværter præsenterer hovedpointer fra bordene, og alle får lov at bidrage med kommentarer, refleksioner og spørgsmål.