Skip to main content

FAQ

Eksamensbeviset, er den dokumentation der skal vise at du er dimittend fra Syddansk Universitet.

Et eksamensbevis består af en gradserklæring og en resultatoversigt. Universitetet vedlægger også et Diploma Supplement og kompetenceprofil på dansk og engelsk.

Eksamensbeviset udfærdiges af universitetet, efter retningslinjer beskrevet i regelgrundlaget.

Når SDU danner dit eksamensbevis, bruger vi de navneinformationer, der ligger i folkeregistret på datoen for dannelsen af beviset.

Det er ikke muligt at få dannet beviset med et andet navn, end det der fremgår af folkeregistret. Hvis du skifter navn efter beviset er udstedt, kan du ikke efterfølgende få ændret navnet på dit eksamensbevis.

Dit navn på beviset, er altså det navn der er registreret i folkeregistret på tidspunktet for dannelsen af beviset.

Er du udenlandsk studerende, og ikke registreret i folkeregistret, bruger vi de information der optræder i vores studieadministrative system på tidspunktet for dannelsen af beviset.

Hvis du har mistet dit eksamensbevis (udstedt før 1. januar 2018), kan du rekvirere en beviskopi ved henvendelse til SDU via sdu.dk/SPOC. Du kan ikke få udstedt et nyt originalbevis.

Er dit eksamensbevis fra før ca. 2013, kan det tage op til en måned, før du kan få en beviskopi. Dette skyldes at vi skal finde dit eksamensbevis på vores fysiske arkiver.

Fra den 1. januar 2018, udsteder SDU udelukkende eksamensbeviser i digitalt format. Du kan derfor ikke længere få dit eksamensbevis udstedt på papir.

Hvis du skal bruge en papirkopi af dit eksamensbevis, er du velkommen til selv at printe det ud på papir efter eget valg.

Det vil normalt ikke være nødvendigt at få stemplet og underskrevet din udskrift af det digitale eksamensbevis, da beviset er sikret med et verifikationslink. Linket kan indtastes i en internetbrowser, hvorved bevismodtager får adgang til originalbeviset på SDUs server.

SDU anbefaler at du henter dit eksamensbevis ned på din egen computer, og gemmer det lokalt.

Du har som udgangspunkt adgang til Den digitale bevispostkasse i et år efter datoen for udstedelse. Herefter har du selv ansvaret for at opbevare dit digitale eksamensbevis til fremtidig brug.

Du kan give en anden adgang til din digitale bevispostkasse, ved at bruge funktionen "Giv adgang til" i bevispostkassen.

Ansvarlig for siden: Uddannelsesjura & Registratur

Sidst opdateret: 27.11.2017