Menu

Udefra kommende legater og fonde

Ansøgninger til fondene indkaldes på forskellige tidspunkter i årets løb som regel ved opslag på Campustorvet i Odense.

Fondene bør først søges, når indkaldelse af ansøgninger har fundet sted. Der anvendes digital ansøgningsprocedure.

Konsul Axel Nielsens Mindelegat
Formål: Konsul Axel Nielsens Mindelegat yder bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggørelse. Efter praksis gives der især støtte til samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være tilknyttet dansk erhvervsliv. Støtte gives udelukkende i forbindelse med studierejser i udlandet à minimum 3 måneders varighed, og der ydes ikke støtte til grupperejser.

Ansøgning: Legatet kan udelukkende søges online på www.axelnielsensmindelegat.dk.
Ansøgningsfristen er 15. marts 2018

Læge Else Mogensens Fond
Formål: Der uddeles et antal legatportioner til særligt kvalificerede, flittige og begavede unge studerende inden for læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Syddansk Universitet – Odense og Kolding. Der tildeles ikke til studerende på de første to studieår.

Ansøgning: information følger

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat
Formål: At bidrage til Danmarks handelssamkvem med nye markeder ved at støtte studerende og unge handelsmænd M/K, der ønsker at gå nye veje for dansk eksport – især på vækstmarkeder. Ved bedømmelsen lægges stor vægt på begrundelsen for valg af studiested og land samt eksamensresultater. Der kan søges som støtte til:

 • at afholde studieafgifter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udlandsophold på (a) højt estimerede universiteter, (b) virksomheder, (c) danske innovationscentre, (d) ambassader og konsulater eller (e) andre relevante organisationer i udlandet af et halvt til et helt års varighed 
 • at gennemføre en hel PhD-, kandidat- eller masteruddannelse (fx MBA) i udlandet på højt estimerede universiteter i udlandet
 • at gennemføre et intensivt sprogkursus med relevans for studie- og/eller praktikopholdet 

  Ansøgning: Se opslag her. Kun legatets ansøgningsskema kan anvendes. Download her 
  Ansøgningsskema sammen med motiveret ansøgning (max 1 side), budget, selvangivelse, karakterudskrift, dokumentation for forhåndsmerit, dokumentation for tilsagn om evt. praktik og dokumentation for fremmedsprog sendes til eksterne-legater@sdu.dk i én samlet pdf-fil.

  Ansøgningsfrister 2018
  Forårsuddeling
  Ansøgninger skal være modtaget af ansøgers hjemuniversitet senest tirsdag den 1. maj 2018
  Efterårsuddeling
  Ansøgninger skal være modtaget af ansøgers hjemuniversitet senest mandag den 5. november 2018

Bermann & Rosenbergs Rejselegat
Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder.

Ansøg her: Bermann Rosenbergs Rejselegat

Scholarships
Er du indskrevet studerende på SDU og skal på udveksling til udlandet, eller arrangerer du dit ophold selv via eksterne midler, kan du finde yderligere muligheder under Udlandsophold


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies