Skip to main content

Bermann & Rosenbergs Rejselegat

For studerende som søger støtte til dygtiggørelse på kortere eller længere udlandsophold

Kort om legatet
Hvert år den 1. januar uddeles Bermann & Rosenbergs Rejselegat som støtte til dygtiggørelse på en udlandsrejse eller et udlandsophold, der har et konkret uddannelsesformål inden for forskning, sprog, kunst, kultur eller almen dannelse. Der ydes herunder også støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet. Legatet uddeles til enten én enkeltperson, én forening eller én skole.

Formål
Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder.

Ansøgning:

Bermann Rosenbergs Rejselegat

Ansøgningsfrist
Ansøgningsperioden er hvert år fra 1. januar til og med 1. december, med ansøgningsfrist den 1. december kl. 12.00. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden vil ikke komme i betragtning. Alle ansøgere modtager svar den 20. december.