Skip to main content

Ingeniør Jens Jespersens Fond & Maren Elisabeth Rasmussens Legat

Ingeniør Jens Jespersens Fond & Maren Elisabeth Rasmussens Legat

Fondene yder støtte til aktiviteter, der højner kvaliteten af uddannelser ved Det Tekniske Fakultet og de studerendes faglige udvikling i forbindelse med kommende udlandsophold.

Legat- og fondsmidlerne kan søges af alle studerende, som er indskrevet på Det Tekniske Fakultet i Odense, danske eller udenlandske, til godkendte studieophold på et partneruniversitet udenfor EU.

Ansøgningsfrist:
1. april

Find yderligere informationer via nedenstående link. Linket kan kun benyttes af studerende indskrevet på SDU.

Læs mere om, hvordan du søger legater administreret af SDU - Det Tekniske Fakultet her.