Skip to main content

Læge Else Mogensens Fond

For studerende inden for læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Syddansk Universitet – Odense og Kolding.

Formål
Der uddeles et antal legatportioner til særligt kvalificerede, flittige og begavede unge studerende inden for ingeniør, læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og -sprog ved Syddansk Universitet . Der tildeles ikke til studerende på de første to studieår.

Ansøgere fra de merkantile eller tekniske grunduddannelser vil kun blive taget i betragtning, hvis særligt kvalificerende forhold bliver opfyldt. 

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes til eksterne-legater@sdu.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist for 2021  er d. 12. november, kl. 12:00. Uddelingen forventes at finde sted december måned 2021. 

Ansøgningsskema

Følgende ansøgningsskema skal benyttes: Ansøgning om legatstøtte