Skip to main content

Læge Else Mogensens Fond

For studerende inden for ingeniør-, læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Syddansk Universitet – Odense og Kolding.

Formål
Der uddeles et antal legatportioner til særligt kvalificerede, flittige og begavede unge studerende inden for ingeniør, læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og -sprog ved Syddansk Universitet .

Legater uddeles til uddannelsesrelaterede rejser i studietiden, og alene til ikke påbegyndte rejser.

Der tildeles ikke til studerende på de første to studieår, undtaget er studerende, hvis uddannelse maksimalt andrager 2 år. Sidstnævnte kan tildeles et legat efter det første år og iøvrigt på lige vilkår med øvrige studerende.

Ansøgere fra de merkantile eller tekniske grunduddannelser vil kun blive taget i betragtning, hvis særligt kvalificerende forhold bliver opfyldt. 

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes til eksterne-legater@sdu.dk

Ansøgningsfrist
27. oktober 2023

Ansøgningsskema

Følgende ansøgningsskema skal benyttes: Ansøgning om legatstøtte