Skip to main content

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

For studerende og unge handelsmænd M/K, der ønsker at gå nye veje for dansk eksport – især på vækstmarkeder.

Formål
At bidrage til Danmarks handelssamkvem med nye markeder ved at støtte studerende og unge handelsmænd M/K, der ønsker at gå nye veje for dansk eksport – især på vækstmarkeder. Ved bedømmelsen lægges stor vægt på begrundelsen for valg af studiested og land samt eksamensresultater. Der kan søges som støtte til:

  • at afholde studieafgifter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udlandsophold på (a) højt estimerede universiteter, (b) virksomheder, (c) danske innovationscentre, (d) ambassader og konsulater eller (e) andre relevante organisationer i udlandet af et halvt til et helt års varighed 
  • at gennemføre en hel PhD-, kandidat- eller masteruddannelse (fx MBA) i udlandet på højt estimerede universiteter i udlandet
  • at gennemføre et intensivt sprogkursus med relevans for studie- og/eller praktikopholdet 

Der uddeles max. kr. 35.000 pr ansøgning.

Krav 
Legatet kan søges af dygtige studerende og dimittender fra en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (herunder kombinationsuddannelser) ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Syddansk Universitet og IT-Universitetet. 

Ved bedømmelsen af ansøgninger lægges stor vægt begrundelse for valg af studiested og land samt eksamensresultater. Ansøgerens samlede vægtede karaktergennemsnit skal på ansøgningstidspunktet være minimum 9,4 (7-trins-skala). Herudover er det en forudsætning, at ansøgeren er flydende i mindst 1 fremmedsprog ud over de nordiske sprog. Udvælgelsen af legatmodtagere sker på basis af en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Legatet ønsker at støtte et mindre antal ansøgere med et beløb, der i væsentlig grad kan være med til at gøre et studieophold muligt. 

Ansøgning

Kun legatets ansøgningsskema kan anvendes: download her.

Ansøgningsskema til Vera og Carl Johan Michaelsens legat 
Motiveret ansøgning 
Budget – ansøgningere skal udarbejde et kvalificeret budget efter budgetskabelon
Årsopgørelse inkl. formueoplysninger 
Dokumentation for ophold og evt. valgfag 
Karakterudskrift 
Evt. anbefalinger 
Evt. CV

Ansøgningsskema sammen med øvrige bilag skal sendes til eksterne-legater@sdu.dk i én samlet pdf-fil

Der skal så vidt muligt laves referencer (**) til de estimerede priser.  
Bolig i Danmark skal ikke medtages som udgift. 

Ansøgningsfrister
Forårsuddeling : 1. maj 2023

Efterårsuddeling : 30. oktober 2023