Skip to main content

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond

Kan søges af lægestuderende, der er dimitteret fra Aalborg Katedralskole

Legater fra fonden kan søges af lægestuderende, der er dimitteret fra Aalborg Katedralskole og som har bestået de første 6 semestre på et af landets universiteter.

Ansøgning: 
Ansøgningsskema kan downloades fra skolens hjemmeside www.katedralskolen.dk  eller rekvireres fra Aalborg Katedralskole på telefon 9631 3770 / e-mail: adm@katedralskolen.dk

Ansøgningen med ansøgningsskema og bilag stiles til fondens bestyrelse og sendes til Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være modtaget senest d. 15. november 2023.