Faglige vejledere:
  Christina Volf og Sofie Jespersen

Hvad kan du få hjælp til:
En faglig vejleder er en studerende, der er ansat af universitetet til at hjælpe, guide og vejlede nuværende og kommende studerende. For mange er en faglig vejleder en del af en god studiestart og studiehverdag. Vi kan svare på spørgsmål, som du måske ikke har lyst til at spørge underviserne om og hjælpe med at finde forskellige informationer. Vi vejleder både kommende studerende og nuværende studerende:

Kommende studerende:

 • Information om uddannelserne
 • Information om studielivet
 • Information om studieretninger
 • Information om og tilmelding til 'studerende for en dag'

Nuværende studerende:

 • Studieordninger
 • Studiets opbygning
 • Meritoverførelser
 • Råd om fag og valg af fag
 • Studieteknik
 • Gruppearbejde
 • Planlægning af studieophold på udenlandske universiteter
 • Særlige forløbsplaner
 • Dispensationsansøgninger
 • Problemer i hverdagen – f.eks. i forhold til undervisningens afvikling mv.
 • Andre ting man ikke ved hvor man kan finde svar på

Vi lytter også gerne på problemer af mere individuel karakter, og vi har naturligvis tavshedspligt. I nogle tilfælde er det ikke sikkert, vi som faglige vejledere kan/må vejlede dig, men så henvises du til det rette sted. Hvis man gerne vil spørge en ældre studerende til råds om f.eks. studie-hverdag, fritidsjob, læsning, eksamen mv. er man også velkommen.

Hvem vejleder vi:

 • Kommende studerende
 • HA (Generel, Enin, D&F, & Merit)
 • Cand.merc.aud
 • Cand.merc. Business Controlling
 • Cand.merc. Styring og Ledelse
 • Cand.merc. Forretning og markedsudvikling
 • Cand.merc. Strategic Entrepreneurship
 • Cand.merc. Entrepenørskab og Ledelse

Her finder du os:
Vi holder til på plan 5 - i lokale 61.53. Her kan du komme og tale med en af os i fred og ro. Vi har træffetid efter aftale. Endelig har du mulighed for at kontakte os via e-mail:  Vejledercm-ha@sdu.dk

Hvor kan man ellers møde de faglige vejledere:
Du kan blandt andet møde os til introdagene på din uddannelse, på uddannelsesmesser, til Åbent Hus arrangementet, til holdmøder osv.

Er du tvivl om det er os, der har svaret på dine spørgsmål, er du alligevel velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde frem til, hvor der er hjælp at hente.

Med venlig hilsen 
Sofie og Christina