Skip to main content

Siemensfonden

Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Formål

Siemensfonden blev indstiftet i 1964 og er en uafhængig fond, som hvert år modtager sine midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter indenfor det teknisk-naturvidenskabelige område.

Siemensfonden uddeler én gang årligt en eller flere legatportioner (op til fem på SDU) til teknisk-naturvidenskabelige formål, og fristen for at søge om midler fra fonden er i år 1. december 2021.


Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men fonden har særligt fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

 

Fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

 

 • Diplom, bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger
 • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standardlaboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde)
 • Støtte til rejser som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser, praktikophold og lign. støttes principielt ikke
 • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge

   

  Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumenter:

   

 • En udførligt beskrevet projektbeskrivelse
 • Specificeret budget for anvendelse af legatmidler
 • En anbefaling fra en vejleder eller forskningsleder
 • Et karakterblad
 • En publikationsliste
 • Evt. anden dokumentation af betydning for ansøgningen

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk som en samlet PDF til kontorfuldmægtig Jette Demuth Andersen, Rektorsekretariatet - jat@sdu.dk.  Bemærk venligst, at Siemensfonden ikke modtager ansøgninger sendt direkte udenom universitetet.

Ansøgningsfrist
1. december 2021.