Skip to main content

Nordea-fondens legat til studieophold

Til kandidatstuderende, der tager hele eller en del af deres uddannelse i udlandet.

Nordea-fonden uddeler årligt op til  7 mio. kr. i legater til kandidatstuderende, der tager hele eller en del af deres uddannelse i udlandet.  

Legatets skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse med henblik på at: 

Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan opnås på uddannelsesinstitutionen i Danmark 
Få globalt udsyn, lære at begå sig internationalt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund
Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet

For at komme i betragtning til et legat skal opholdet bl.a. opfylde følgende kriterier: 

Der skal være tale om en uddannelse på kandidatniveau, og du skal under udlandsopholdet være tilknyttet en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution 
Tager du et fuldt kandidatstudium i udlandet, skal det have en varighed på mindst et år eller to sammenhængende semestre 
Er dit udlandsophold en del af en dansk kandidatuddannelse, skal undervisningen/praktikken være integreret og meritgivende i form af ECTS-point og vare mindst et semester 
Du må ikke have afsluttet en kandidatuddannelse. 

 

På baggrund af en samlet vurdering af Covid-19, indføres følgende restriktioner:

Et eventuelt legat er betinget af, at dit opholdsland er grønt eller gult på din afrejsedato, og at du indsender dokumentation for dette. Du kan tjekke den aktuelle rejsevejledning og dit lands farve på udenrigsministeriets rejsevejledninger. Læs mere under dokumentation.
Det er ikke muligt at ansøge, hvis du er taget af sted på dit ophold.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgning, og der gives svar 4 gange årligt. 

Ansøgningsfrist er 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. november.

På baggrund af en samlet vurdering af Covid-19 vil et eventuelt legat være betinget af, at opholdslandet ved udrejse er grønt eller gult på udenrigsministeriets rejsevejledninger, og at der indsendes dokumentation på dette. Læs mere om dette samt justerede krav og betingelser på vores hjemmeside .

Læs mere og søg på Nordea-fonden