Skip to main content

Dansk-Israelsk studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Yder stipendier til danske studerende til studier ved et israelsk universitet eller anden højere læreanstalt, og til israelske studerende til studier ved et dansk universitet eller anden højere læreanstalt

Det præciseres, at fonden ikke kan uddele stipendier til danske studerende med permanent adresse i Israel, der ønsker at studere i Danmark eller israelske studerende med permanent adresse i Danmark, som ønsker at studere i Israel.
Udelukket er endvidere stipendier til danske studerende med permanent adresse i Israel, der ønsker at studere i Israel.

Fonden er oprettet i medfør af bestemmelser i antikvitetshandler David B. Nachemsohs testamente til minde om forældrene Josef og Regine Nachemsohn. Der kan årligt uddeles legatportioner af varierende størrelse. 

Det præciseres, at fonden sjældent har økonomi til støtte af projekter til gennemførelse af en af en PhD, post-doc eller lignende uddannelse..

Ansøgningsskema
Ansøgningsskema med bilag sendes i 5 eksemplarer  til studiefondens nedenfor anførte adresse hvor særligt ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse af frankeret svarkuvert eller via fondens hjemmeside

Ansøgning
Ansøgning med bilag sendes i 5 eksemplarer til studiefondens adresse:
Carsten R. Christiansen
Direktør
Duntzfeldts Allé 7B
2900 Hellerup

mail crc@vikalove.dk

Ansøgningsfrist
Hvert år 31. december
Bestyrelsens svar kan forventes i løbet af foråret derefter