Skip to main content

Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord

Region Syddanmark har afsat 8 mio. kr. til teknologiudviklingsprojekter, der skal bidrage til effektivisering gennem udvikling, vidensopbygning og/eller test af metoder inden for undersøgelse og oprensning af jordforureninger.

Har du måske en god idé til et udviklingsprojekt – så læs videre.

I 2022 blev de første fire mio. kr. fordelt til ni af 26 indkomne projektforslag.

1. april 2023 åbnes der for nye ansøgninger til de sidste fire mio. kr. i puljen. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2023 for indsendelse af projektidéer.

I første omgang søger regionen de gode projektidéer til f.eks. håndtering af regionens generationsforureninger, eller idéer som kan bidrage til gøre det billigere, bedre og mere skånsomt at undersøge og oprense regionens øvrige jordforureninger.

Læs mere om puljen og hvordan du søger om puljemidler på Region Syddanmarks hjemmeside.