Skip to main content

Mindefond for Konsul Axel Nielsen

For ansøgere fra samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser med forventelig fremtidig virke i dansk erhvervsliv.

Formål

Legater fra Mindefond for Konsul Axel Nielsen gives fortrinsvis til  samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv. 

Kriterier

  1. Fonden kan søges af studerende, der er i gang med at gennemføre en merkantil uddannelse inden for samfundsvidenskab og humaniora, dvs. en uddannelse med et erhvervsrettet sigte
  2. Ansøgninger, der fokuserer på den merkantile del af den grønne omstilling, vil blive prioriteret
  3. Fonden modtager ikke ansøgninger til studerende indskrevet på uddannelser fokuseret mod den offentlige sektor 

Ansøgning
Legatet kan udelukkende søges online

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist for legatet er 15. marts 2024.