Skip to main content

Mindefond for Konsul Axel Nielsen

For ansøgere fra samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser med forventelig fremtidig virke i dansk erhvervsliv.

Formål

Legater fra Mindefond for Konsul Axel Nielsen gives fortrinsvis til  samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv.  Ansøgninger fra naturvidenskabelige, medicinske og musiske tudieretninger  kan ikke forventes imødekommet. Det samme gælder psykologi. Ansøgninger fra sprog studerende, kan komme i betragtning, når uddannelsesopholdet har et klart erhvervsmæssigt sigte, som afspejles i de fag, som indgår i uddannelsesopholdet. Andre humanistiske studieretninger end sprog vil kun helt undtagelsesvist komme i betragtning.

Ansøgning
Legatet kan udelukkende søges online

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist for legatet er 15. marts 2023.