Skip to main content

Studieteknik

Velkommen til universitetet!

Du skal have mest muligt ud af dit spændende studie. Derfor har vi samlet de bedste råd om studieteknik i 12 korte vejledninger suppleret af en læsetest og to pjecer.
Vejledningerne og pjecerne er målrettet til samfundsvidenskabelige bachelorstuderende. Der kan selvfølgelig være forskel på hvad der er god studieteknik fra fag til fag. Men rådene i vejledningerne vil kunne bruges af de allerfleste studerende.

Vejledningerne er produceret i et samarbejde mellem de to samfundsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Venlig hilsen

Thomas Harboe og Rikke von Müllen

Film-vejledninger:

 1. Hvad belønnes på universitetet?
 2. God studiehverdag
 3. Aktiv i undervisningen
 4. Læseprocessen fra start til slut
 5. Læsning efter genre
 6. Intensiv læsning
 7. Skimning
 8. Hurtiglæsning
 9. Notater
 10. Lynnotater
 11. Studiegrupper
 12. I gang med de første opgaver

Pjecer:

- Læsegrupper
- Akademisk studieteknik for Studiestartere

Læsetest: Hvor hurtigt læser du?

Sidst opdateret: 28.03.2017