Skip to main content

Ernst B. Sunds Fond

Ernst B. Sunds Fond kan søges af alle studerende, som er indskrevet på Det Tekniske Fakultet i Odense, danske eller udenlandske

Fonden yder støtte til aktiviteter, der generelt medvirker til at højne ingeniøruddannelsen ved Det Tekniske Fakultet, herunder specielt at støtte GMM, Maskin-, Produktions- og Integreret Design ingeniørstuderendes faglige udvikling i forbindelse med individuelle oversøiske praktikophold.

Fondsmidlerne kan søges af alle studerende, som er indskrevet på Det Tekniske Fakultet i Odense, danske eller udenlandske, til godkendte praktikophold i en virksomhed udenfor EU.

Ansøgningsfrist:
1. december

Find yderligere informationer via nedenstående link. Linket kan kun benyttes af studerende indskrevet på SDU.

Læs mere om, hvordan du søger legater administreret af SDU - Det Tekniske Fakultet her.