Skip to main content

Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat

Slægtninge, der nedstammer i lige linje fra biskop N.F.S. Grundtvig eller fra præsten Jørgen Block i Lønborg (f. 1838), har fortrinsret til legatportionerne, hvis de ellers besidder de fornødne kvalifikationer

Af ovennævnte legat bliver der uddelt et antal legatportioner mellem kr. 5.000 og kr. 15.000 – i særlige tilfælde op til kr. 30.000 – til en viderekommen studerende eller en yngre kandidat, der på udpræget videnskabelig basis studerer nordisk filologi eller kulturhistorie, herunder specielt den ældre litteratur, dialektologi og folkloristik. Enkelte legatportioner kan efter bestyrelsens skøn uddeles for flere år ad gangen.

Slægtninge, der nedstammer i lige linje fra biskop N.F.S. Grundtvig eller fra præsten Jørgen Block i Lønborg (f. 1838), har fortrinsret til legatportionerne, hvis de ellers besidder de fornødne kvalifikationer.    Legatet kan også yde bidrag til trykning af værker inden for de nævnte fagområder.

Ansøgningen fremsendes på papir (med adresse, mailadresse og personnummer/CVR-nummer) til
Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Emil Holms Kanal 2
2300 København S

Der benyttes ikke ansøgningsskema. Medsendt materiale returneres ikke.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for 2022 offentliggøres senere.

Yderligere oplysninger
Henrik Blicher på henblich@hum.ku.dk eller Anders Holm Rasmussen  aholm@hum.ku.dk.