Skip to main content

Nancy Christensen og Ethel og Hans Hansens Kunstfond

Fondens formål er at støtte kunstnere under uddannelse, fortrinsvis inden for malerkunst og musiske fag

af 25. september 1996

Fondens formål er at støtte kunstnere under uddannelse, fortrinsvis inden for malerkunst og musiske fag.
Legater udbetales fortrinsvis til ansøgere, der har eller har haft bopæl i Frederikshavn Kommune.

Ansøgning
Ansøgning med CV og eventuelle bilag fremsendes til
Advokat Ole Kildeby
Danmarksgade 81, 2. th.
9900 Frederikshavn
Eller pr. mail:
advokat@olekildeby.dk

Cpr.nr. skal oplyses i ansøgningen, ligesom tilknytningen til Frederikshavn skal fremgå.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist for 2022 offentliggøres senere.