Studiestart på kandidatuddannelse

Undervisningen starter 2. september 2019.

Hvis du ikke har taget en naturvidenskabelig bacheloruddannelse på SDU, anbefaler vi, at du kontakter studievejlederne på Det Naturvidenskabelige Fakultet. De kan introducere dig til, hvad der er værd at vide som ny studerende på fakultetet.

Du har desuden mulighed for at blive matchet med en nuværende kandidatstuderende fra den uddannelse, du selv skal læse på. Din kontaktperson kan give dig et godt indblik i studielivet på Naturvidenskab og svare på spørgsmål om din uddannelse.

Vi ønsker dig en god studiestart!

Har du bestilt studiekort?

Har du IKKE læst din bachelor på SDU er det er vigtigt, at du hurtigst muligt bestiller et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

 Dette gælder også for dig, der har læst en bachelor på SDU, hvis der er gået mere end 90 dage siden sidste eksamens bedømmelse.

Har du fået adgang til SDU's IT-faciliteter?

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Er du betinget optaget?

Hvis du ikke er fuldt optaget på din kandidat, vil det fremgå af dit optagelsesbrev hvad du mangler for at bestå.
Dokumentationen skal du indsende til Optagelse – Kandidat via www.sdu.dk/SPOC hurtigst muligt og senest inden d. 25. september 2019.

Hvis du læser din bachelor på SDU, og ikke forventer at blive færdig inden studiestart kan du søge om tilladelse til at følge kandidatfag uden en afsluttet bachelor. Ansøgningsskemaet skal indsendes til Optagelse – kandidat inden d 15. september 2019.

Er du klar over, at du selv skal tilmelde dig undervisning?

På SDU skal man selv tilmelde sig undervisning forud for studiestarten.  

Du skal være opmærksom på, at du først kan tilmelde dig undervisning ca. 3 dage efter at du har bestilt dit studiekort.

Du skal selv tilmelde dig til undervisning til efterårssemesteret 2019. Du kan tilmelde dig frem til og med 31. august via SDU's Studenterselvbetjening. 

Læs mere om tilmelding til undervisning

Har du tidligere bestået fag?

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden kandidatuddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden kandidatuddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden kandidatuddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden kandidatuddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Kender du studiereglerne?

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år. Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du brug for særlig støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen?

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Har du styr på SU'en?
Har du boligsituationen på plads?

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby. Læs mere om bolig

Kender du dit campus og dine muligheder?

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Dit studiesekretariat og fakultet er din indgang til dine studiespecifikke udfordringer. Læs mere om studievejledning på fakulteterne.

Studenterservice

Som studerende kan du henvende dig ét sted på din campus og få foretaget en første screening i forhold til dit spørgsmål. Læs mere her.

Dine studiesider

På din uddannelses studiesider finder du al relevant information om din uddannelse, bl.a. en oversigt over din uddannelses opbygning, udbudte kurser og vigtige oplysninger om eksamen.

Der er også links til relevante ansøgningsskemaer til studienævnet, hvis du for eksempel skal søge om dispensation, merit eller andet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies