Skip to main content

Elisabeth Munksgaard Fonden

Yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., fortrinsvist som dækning af udgifter der er påbegyndt efter uddelingen d. 23 december har fundet sted i forbindelse med studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret. 

Ansøgning
Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Ligeledes skal det oplyses, hvorvidt et evt. legat skal udbetales til ansøger, eller, hvis bevillingen knytter sig til en opgave på en institution, udbetales til denne og administreres derfra. 

Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie samt tilbud fra trykkeriet. Ansøgninger uden disse bilag vil ikke blive behandlet.

Ansøgningsskema, ansøgning, en sides CV og budget skal sendes elektronisk i en samlet PDF-fil. Ansøgningsskema er obligatorisk og håndskrevne ansøgninger modtages ikke,

Ansøgningsfrist
1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk

Find ansøgningsskemaer og læs mere på: https://natmus.dk/historisk-viden/forskning/elisabeth-munksgaard-fonden/

Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december.