Skip to main content

Elisabeth Munksgaard Fonden

Økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie. 

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., fortrinsvist som dækning af udgifter der er påbegyndt efter uddelingen d. 23 dec. har fundet sted i forbindelse med:

forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret. 

Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Ligeledes skal det oplyses, hvorvidt et evt. legat skal udbetales til ansøger, eller, hvis bevillingen knytter sig til en opgave på en institution, udbetales til denne og administreres derfra. 

Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie. Ansøgninger uden disse bilag vil ikke blive behandlet. 

Ansøgningsskema, ansøgning, en sides CV og budget skal sendes elektronisk i en samlet PDF-fil og skal være modtaget inden den 1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december. 

Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie. Ansøgninger uden disse bilag vil ikke blive behandlet. 

Ansøgninger skal sendes elektronisk i en samlet fil og skal være modtaget inden den 1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december. 

Find ansøgningsskemaer og læs mere på: https://natmus.dk/historisk-viden/forskning/elisabeth-munksgaard-fonden/

Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december.