Skip to main content

Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond

Der kan søges midler til forskning eller aktiviteter i forbindelse med uddannelse på universitetsniveau

Formål
Ansøgere skal opfylde de krav, der fremgår af formålsbestemmelsen, herunder at tilgodese projekter og initiativer, der bredt støtter udviklingen af Esbjerg som uddannelses- og studenterby, idet fondens støtte herved supplerer de kommunale og regionale mål på uddannelsesområdet og medvirker til at skabe forøget fokus på det samlede uddannelsesmiljø.

Fonden vil i sine tildelinger især støtte følgende
-Projekter, der bredt er med til at markere Esbjerg som en attraktiv uddannelsesby 
-Udvikling og etablering af nye uddannelser 
-Uddannelser og uddannelsessamarbejder, der går på tværs af institutioner 
-Initiativer, der fremmer Esbjergs status som international studieby
-Forskning og beslægtede aktiviteter ved Esbjergs to universiteter, som kan medvirke til at fremme udviklingen af et videnstungt erhvervsliv i Sydvestjylland. 

Enkeltpersoner kan komme i betragtning
-Hvis der søges til forskning eller aktiviteter i forbindelse med uddannelse på universitetsniveau.

Ansøgning og Ansøgningsfrist:

Ansøgning skal ske elektronisk.
Link til ansøgningsskemaet- og fristen kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside under Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond.