Skip to main content

Aktuelt fra SDU

 • 23.03.2023

  Information om universitetets økonomiske situation

  På baggrund af en samlet vurdering har SDU’s ledelse besluttet at foretage nye tilpasninger af universitetets økonomi.

 • 16.03.2023

  Den øgede cybertrussel og brugen af Authenticator

  Vi befinder os i en usikkerhed tid med krig i Europa og stigninger i antallet af hackerangreb.

 • 03.03.2023

  Regeringens uddannelsesudspil

  SVM-regeringen har den 2. marts lanceret udspillet Forberedt på fremtiden I, hvor bl.a. reduktion af længden af kandidatuddannelser er et væsentligt element.

 • 01.03.2023

  Et nyt uddannelsesmæssigt kapitel skrives i Slagelse

  Roskilde Universitet og Syddansk Universitet har underskrevet en hensigtserklæring, som skal bane vejen for, at Roskilde Universitet overtager Syddansk Universitets uddannelsesaktiviteter i Slagelse ved årsskiftet.

 • 27.01.2023

  Affaldssorteringen nytter noget - Odense starter på mandag

  På SDU i Odense er de nye affaldsstationer tæt på at skulle tages i brug, hvilket betyder, at studerende og ansatte skal sortere det daglige affald. Men giver det overhovedet mening at sortere affaldet for miljøet, og ender det hele alligevel ikke samme store container? De spørgsmål er blevet stillet til to SDU-forskere og Teknisk Service.

 • 25.01.2023

  Skraldespande fjernes fra kontorer og undervisningslokaler

  Grundet de nye affaldsstationer på SDU i Odense fjernes alle små skraldespande fra kontorer og undervisningslokaler i løbet af januar fra hovedcampus. I personalekøkkener installeres samtidig flere affaldsfraktioner, så alle kan hjælpe med at få sorteret affaldet korrekt.

 • 20.01.2023

  Strategiproces er begyndt på SDU

  Bestyrelsen har bedt universitetets ledelse sætte gang i en proces, som skal forny SDU’s strategiske grundlag. I denne uge blev processen skudt i gang med drøftelser i både Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget.

 • 19.01.2023

  Det nye år skal bringe mere sorteret affald

  2023 bliver året, hvor vi skal affaldssortere på universitetet. I første omgang udrulles de nye affaldsstationer på SDU Odense fra starten af næste semester, og i løbet af året implementeres ordningen på de resterende campusser.

 • 09.01.2023

  Søren Vilby er ny bestyrelsesformand på SDU

  Den 57-årige erhvervsmand Søren Vilby bliver ny bestyrelsesformand på Syddansk Universitet, og han skal dermed stå i spidsen for universitetets strategiske arbejde de kommende fire år.

 • 02.01.2023

  Prisregulering af trykkeriydelser i Grafisk Center

  Pr. 1. januar 2023 reguleres priserne for trykkerydelser i Grafisk Center som konsekvens af stigende råvarepriser på verdensmarkedet.

 • 16.11.2022

  Biblioteksflytning i Kolding: UC SYD og SDU fortsætter samarbejdet

  Godt naboskab er vigtigt på mange fronter. Derfor har UC SYD og SDU de senere år prioriteret et tæt samarbejde højt – først med sammenflytningen i Esbjerg for nogle år siden og i år med den nye fælles adresse i Universitetsparken i Kolding.

 • 28.10.2022

  Opfordring til at spare på det varme vand

  Effektueringen af de tidligere udmeldte energibesparende tiltag på SDU er begyndt. Dog med undtagelse af beslutningen om at lukke for det varme vand til vandhanerne, som ikke er muligt juridisk. Derfor opfordres alle SDU-medarbejdere til at begrænse og i bedste fald undgå at bruge varmt vand ved håndvask.

 • 14.10.2022

  Energibesparende tiltag begynder i uge 43

  På den anden side af efterårsferien bliver der som varslet igangsat en række energibesparende initiativer på SDU’s lokationer for at imødekomme den igangværende energi- og forsyningssituation samt reducere SDU’s klimaaftryk.

 • 07.10.2022

  SDU gennemfører energibesparende tiltag

  Syddansk Universitet følger Energistyrelsens og Uddannelses- og Forskningsministeriets anbefaling om at sænke opvarmningen af statslige bygninger, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

 • 16.09.2022

  Udskrivelse af valg på SDU

  Valgudvalget udskriver i dag, d. 16. september, SDU valg 2022.

 • 06.09.2022

  Uddannelsesdebat med statsministeren

  Mulighed for at debattere med Mette Frederiksen på fredag.

 • 28.07.2022

  Velkommen til 4.348 nye SDU-studerende

  Syddansk Universitet har tilbudt en studieplads til 4348 nye studerende i Syddanmark.

 • 06.07.2022

  5152 har søgt en SDU-uddannelse som førsteprioritet

  Antallet af personer, der har prioriteret en af SDU’s videregående uddannelser højest, ligger i år på 5152, hvilket svarer til en tilbagegang på 12%. Hele universitetssektoren oplever tilbagegang i søgningen.

 • 24.06.2022

  Ny video markerer åbningen af SDU Climate Cluster

  SDU Climate Cluster er nu officielt åbnet. Det markeres med udgivelsen af en video, hvor du kan lære mere om SDU’s store strategiske klimasatsning.

 • 17.06.2022

  SDU har fundet sin nye prorektor

  Helle Waagepetersen er pr. 1. august ny prorektor for uddannelse på Syddansk Universitet. Den 50-årige professor kommer fra en stilling som institutleder hos Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet, og hun ser meget frem til at starte hos SDU.

 • 14.06.2022

  Ny erklæring om forsknings- undervisnings- og ytringsfrihed

  SDU’s bestyrelse har godkendt en erklæring, der definerer en ramme for, hvordan universitet forholder sig i sager, der kredser om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed. Erklæringen er udarbejdet af en medarbejderbaseret arbejdsgruppe, som mener, at det vil gavne både ansatte og studerende på SDU med et officielt dokument.

 • 13.06.2022

  Kom med til ny klimakonference, FORUM

  SDU stiller 100 billetter til rådighed for ansatte og studerende – 50 til hver gruppe -, der ønsker at deltage i klimakonferencen FORUM i forbindelse med Tinderbox Festival 2022.

 • 24.05.2022

  Åbningen af Odense Letbane markeres på SDU

  Lørdag den 28. maj drager Odenses nye letbane på jomfrutur igennem byens gader. I løbet af dagen indvies alle stationerne fra Tarup Centret til de to stoppesteder ved SDU, og det markeres ved campus med aktiviteter og lidt lækkert til ganen.

 • 29.04.2022

  Jurauddannelse etableres på SDU i Esbjerg

  Fra efteråret 2023 kommer SDU til at have en jurauddannelse i Esbjerg. Det står klart, efter at Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser - også kaldet RUVU - har godkendt SDU’s ansøgning for uddannelsen. Det offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen under et besøg på SDU i Esbjerg torsdag formiddag.

 • 25.04.2022

  Automatisk viderestilling af mails

  Automatisk viderestilling af mails er ikke længere muligt fra 1. maj 2022.

 • 20.04.2022

  Mød Morten Bødskov

  Kom til debat om forsvarspolitikken med forsvarsministeren på SDU i Odense

 • 08.04.2022

  Statsministeren på besøg - AFLYST

  Den 21. april har du som studerende på SDU mulighed for at møde Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

 • 04.04.2022

  Oplev Forskningens Døgn på Syddansk Universitet i uge 16-17

  Forskningens Døgn er den perfekte anledning til at vise dit universitet frem for vennerne og familien og dykke ned i nogle af alle de fede ting, der sker ude på uni!

 • 31.03.2022

  SDU Odense: Ledige værelser på Campus Kollegiet

  Der er ledige værelser på det populære Campus Kollegie fra juli 2022.

 • 23.03.2022

  Dele af parkeringsareal P1 afspærres

  Dele af grusparkeringen på parkeringsareal P1 afspærres i perioden 28. marts - 1. juli 2022 (begge dage incl.).

 • 22.03.2022

  Politisk aftale om regionalisering

  En politisk forligskreds har tirsdag den 22. marts landet en aftale med udgangspunkt i det politiske udspil ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” af 25. juni 2021.

 • 16.03.2022

  Fald i kvote 2-søgningen

  SDU oplever et fald i søgningen i kvote 2 på -10% sammenlignet med sidste år. Faldet fordeler sig blandet på tværs af uddannelser og campusser, og hele universitetssektoren ser et fald i kvote 2-søgningen på 12 %. Nu venter det testbaserede optag for alle blandt de 8193 ansøgere, der takker ja til at gå til testen.

 • 10.03.2022

  Opfølgning på SDU’s opbakning til Ukraine

  SDU og de øvrige universiteter i Danmark skelner mellem individer og institutioner, når samarbejde med Rusland og Belarus indstilles.

 • 07.03.2022

  Aktuel hacker- og cybertrussel

  SDU oplever øget aktivitet i forhold til udenlandske aktører, der scanner vores netværk for at identificere svagheder, der kan udnyttes. Her er 3 råd, som øger din og SDU’s informationssikkerhed.

 • 07.03.2022

  Ny dekan på samfundsvidenskab

  Med Peter Møllgaard som ny dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får SDU en erfaren strategisk leder med internationale erfaringer.

 • 04.03.2022

  Jagten sættes ind på øverste formand

  Inden vi skriver 2023, skal SDU have udpeget en ny bestyrelsesformand. Men hvad og hvem er et udpegningsorgan?

 • 03.03.2022

  Opbakning til Ukraine fra SDU

  Alle landets universiteter har i en fælles erklæring meldt ud, at de indstiller samarbejdet med Rusland og Belarus om forskning, uddannelse og innovation.

 • 10.02.2022

  Testkørsel på Campusvej

  Odense Letbane kører pt. testkørsel på Campusvej fra morgen til aften på alle hverdage.

 • 28.01.2022

  Alle covid-19-restriktioner på SDU ophæves fra 1. februar

  Alle de nuværende restriktioner med coronapas, virtuelle eksamener, værnemidler og opfordring til hjemmearbejde på universiteterne ophæves, når kalenderen runder 1. februar 2022.

 • 20.01.2022

  SDU skal have et værdigrundlag

  En arbejdsgruppe skal i de kommende måneder udarbejde et udkast til et værdigrundlag, SDU blandt andet kan bruge til fremtidige sager vedr. SDU-ansattes frihed til at forske, undervise, debattere og ytre sig, som de vil.

 • 14.01.2022

  Smittereducerende tiltag på videregående uddannelser forlænges

  Alle de nuværende restriktioner med coronapas, virtuelle eksamener, værnemidler og opfordring til hjemmearbejde på universiteterne forlænges til udgangen af januar. Til gengæld er der håb om en normal studiestart til februar.

 • 12.01.2022

  SDU’s institutionsplan er indsendt

  SDU har indsendt en plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der beskriver, hvordan universitetet vil efterleve den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Indholdet er stort set identisk med det udkast, der blev fremlagt for bestyrelsen i december. SDU vil styrke universitetets regionale position, men det bør ikke ske ved at reducere SDU’s studiepladser i Odense.