Skip to main content

Nyheder

 • 10.04.2024

  Kom til Forskningens Døgn på Syddansk Universitet i uge 16-17

  Forskningens Døgn er den perfekte anledning til at vise dit universitet frem for vennerne og familien og opleve campus på en lidt anden måde, end du er vant til!

 • 09.04.2024

  CBS henter ny rektor på SDU

  Peter Møllgaard er udnævnt til ny rektor på CBS. Han har været dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU siden 1. juni 2022.

 • 05.04.2024

  Sidste chance for tilmelding til EPICUR Summer Schools 8. april

  EPICUR – den europæiske universitetsalliance, som Syddansk Universitet er en del af – har åbent for tilmeldinger til Summer Schools frem til 8. april.

 • 18.03.2024

  Fokus på kvalitet i undervisning og uddannelse

  Vil du have indflydelse på, hvordan vi arbejder med undervisnings- og uddannelseskvalitet på SDU? Studenterrepræsentanter i råd, nævn og udvalg ved SDU er blevet inviteret til et stormøde om dette d. 9. april 2024. Måske har du erfaringer og holdninger, som de skal tage med?

 • 21.02.2024

  Kom til fællessang på SDU Odense

  Kom og vær med til at synge dagen ind sammen med kolleger og studerende på SDU. Alle er velkomne!

 • 30.01.2024

  Opfølgning på SDUs phishingkampagne

  Selvom phishingkampagnen blot var aktiv i et døgn på grund af en strømafbrydelse, ønsker vi at følge op på kampagnens resultater.

 • 02.01.2024

  Er du færdig med eksamen, og vil du gerne fejre det?

  Husk at der i hele januar er eksamener i alle lokaler på campus, så vis hensyn og undgå unødig støj.

 • 27.11.2023

  Et vigtigt skridt tættere på et nyt fælles studieinformationssystem

  SDU går sammen med seks andre universiteter og har netop underskrevet leverandørkontrakt om opbygning og levering af det nye system

 • 20.11.2023

  Trivslen i fokus – læs om det første trivselsarrangement

  Har du tænkt over, hvordan Corona, studiestart eller kommunikation påvirker din trivsel? Det har de 50 deltagere til ”Klog på Trivsel”-arrangementet, der løb af stablen 31. oktober.

 • 16.11.2023

  Phishingkampagne trækkes tilbage pga. strømafbrydelse

  SDU havde onsdag den 15. november, planlagt at rulle en phishingkampagne ud, der uheldigvis blev sendt ud lige inden en større strømafbrydelse. Dette har forårsaget en større usikkerhed, hvorfor kampagnen trækkes tilbage.

 • 14.11.2023

  Respekt for uenighed og god omgangstone på universiteterne

  Melding fra SDU’s ledelse.

 • 14.11.2023

  SDU trækker sig ud af Slagelse

  Det lykkedes desværre ikke at lande en aftale, der kunne have ledt til Roskilde Universitets overtagelse af SDU Slagelse. Efterfølgende har SDU arbejdet med alternative løsninger, men uden at finde et bæredygtigt alternativ. SDU har derfor besluttet, at universitetet afvikler sine aktiviteter på Vestsjælland.

 • 07.11.2023

  25 år som hele Syddanmarks universitet

  Torsdag d. 30. november fejrer vi, at det i år er 25 år siden, at Odense Universitet blev til Syddansk Universitet. Du kan komme med til fejringen, når vi både kigger bagud i historiebøgerne og ind i krystalkuglen og giver nogle bud på, hvad fremtiden bringer for SDU.

 • 01.11.2023

  Ytringsfrihed og respekt for forskellighed

  Friheden til at kunne ytre sig uden at blive udsat for truende og chikanerende adfærd er afgørende for et trygt studiemiljø.

 • 16.10.2023

  SDU laver phishingkampagne

  I takt med den øgede cybertrussel, laver SDU en phishingkampagne, der ruster dig mod phishingangreb

 • 09.10.2023

  Styrk fællesskaber på SDU over en bid mad

  Tilmeld dig senest d. 25. oktober og kom til ”Klog på trivsel – Fællesskaber”

 • 20.09.2023

  SDU’s forhandlinger med RUC er indstillet

  Mere end seks måneders undersøgelser, som skulle have ledt til Roskilde Universitets overtagelse af Campus Slagelse fra Syddansk Universitet, er desværre afsluttet uden en fælles aftale.

 • 25.08.2023

  Ønsker du en opdatering på klimaforandringer?

  Så tilmeld dig den gratis online webinarrække Climate Thursdays

 • 29.06.2023

  Ny model for fremtidens bacheloroptag

  Ny optagelsesmodel skal sikre, at kommende studerende har de nødvendige kvaliteter for at kunne gennemføre en universitetsuddannelse.

 • 01.06.2023

  Vis hensyn i eksamenstiden

  Husk at der i hele junimåned er eksamener i alle lokaler på campus, så vis hensyn og undgå unødig støj.

 • 31.05.2023

  Den økonomiske tilpasning er afsluttet

  Den længerevarende proces med at tilpasse SDU’s økonomi med årlige udgifter svarende til 95. mio. kroner om året er nu ovre.

 • 19.05.2023

  De studerendes trivsel er i fremgang

  Årets resultater for Studiemiljøundersøgelsen (SMU) er kommet, og der ses en markant fremgang i de SDU-studerendes trivsel sammenlignet med seneste undersøgelse i 2021, der formodes at være præget af coronanedlukningen.

 • 08.05.2023

  Justeret tidsplan i overdragelsen af campus Slagelse

  SDU og RUC arbejder nu mod en overtagelsesdato af uddannelses- og forskningsaktiviteterne i Slagelse den 1. september 2024 i stedet for ved årsskiftet.

 • 03.05.2023

  Lukning af uddannelser

  SDU’s arbejde med at bringe balance i økonomien betyder for to af universitetets fakulteter lukning af et antal uddannelser.

 • 27.04.2023

  Kantinen i Odense er lukket i dag pga. strejke

  Kantinepersonalet i Odense strejker og har den 27. april nedlagt arbejdet. Derfor er kantinen lukket i dag.

 • 25.04.2023

  Økonomisk tilpasning: Resultat af afværgefasen

  SDU’s ledelse har truffet beslutning om frivillige aftaler og andre afværgetiltag, som kan reducere antallet af uansøgte afskedigelser. Desværre er det nødvendigt at foretage uansøgte afskedigelser for at sikre en bæredygtig økonomi.

 • 13.04.2023

  Oplev Forskningens Døgn på Syddansk Universitet i uge 16-17

  Forskningens Døgn er den perfekte anledning til at vise dit universitet frem for vennerne og familien og dykke ned i nogle af alle de spændende ting, der rører sig på campus!

 • 23.03.2023

  Information om universitetets økonomiske situation

  På baggrund af en samlet vurdering har SDU’s ledelse besluttet at foretage nye tilpasninger af universitetets økonomi.

 • 16.03.2023

  Den øgede cybertrussel og brugen af Authenticator

  Vi befinder os i en usikkerhed tid med krig i Europa og stigninger i antallet af hackerangreb.

 • 03.03.2023

  Regeringens uddannelsesudspil

  SVM-regeringen har den 2. marts lanceret udspillet Forberedt på fremtiden I, hvor bl.a. reduktion af længden af kandidatuddannelser er et væsentligt element.

 • 01.03.2023

  Et nyt uddannelsesmæssigt kapitel skrives i Slagelse

  Roskilde Universitet og Syddansk Universitet har underskrevet en hensigtserklæring, som skal bane vejen for, at Roskilde Universitet overtager Syddansk Universitets uddannelsesaktiviteter i Slagelse ved årsskiftet.

 • 27.01.2023

  Affaldssorteringen nytter noget - Odense starter på mandag

  På SDU i Odense er de nye affaldsstationer tæt på at skulle tages i brug, hvilket betyder, at studerende og ansatte skal sortere det daglige affald. Men giver det overhovedet mening at sortere affaldet for miljøet, og ender det hele alligevel ikke samme store container? De spørgsmål er blevet stillet til to SDU-forskere og Teknisk Service.

 • 25.01.2023

  Skraldespande fjernes fra kontorer og undervisningslokaler

  Grundet de nye affaldsstationer på SDU i Odense fjernes alle små skraldespande fra kontorer og undervisningslokaler i løbet af januar fra hovedcampus. I personalekøkkener installeres samtidig flere affaldsfraktioner, så alle kan hjælpe med at få sorteret affaldet korrekt.

 • 20.01.2023

  Strategiproces er begyndt på SDU

  Bestyrelsen har bedt universitetets ledelse sætte gang i en proces, som skal forny SDU’s strategiske grundlag. I denne uge blev processen skudt i gang med drøftelser i både Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget.

 • 19.01.2023

  Det nye år skal bringe mere sorteret affald

  2023 bliver året, hvor vi skal affaldssortere på universitetet. I første omgang udrulles de nye affaldsstationer på SDU Odense fra starten af næste semester, og i løbet af året implementeres ordningen på de resterende campusser.

 • 09.01.2023

  Søren Vilby er ny bestyrelsesformand på SDU

  Den 57-årige erhvervsmand Søren Vilby bliver ny bestyrelsesformand på Syddansk Universitet, og han skal dermed stå i spidsen for universitetets strategiske arbejde de kommende fire år.

 • 02.01.2023

  Prisregulering af trykkeriydelser i Grafisk Center

  Pr. 1. januar 2023 reguleres priserne for trykkerydelser i Grafisk Center som konsekvens af stigende råvarepriser på verdensmarkedet.

 • 16.11.2022

  Biblioteksflytning i Kolding: UC SYD og SDU fortsætter samarbejdet

  Godt naboskab er vigtigt på mange fronter. Derfor har UC SYD og SDU de senere år prioriteret et tæt samarbejde højt – først med sammenflytningen i Esbjerg for nogle år siden og i år med den nye fælles adresse i Universitetsparken i Kolding.

 • 28.10.2022

  Opfordring til at spare på det varme vand

  Effektueringen af de tidligere udmeldte energibesparende tiltag på SDU er begyndt. Dog med undtagelse af beslutningen om at lukke for det varme vand til vandhanerne, som ikke er muligt juridisk. Derfor opfordres alle SDU-medarbejdere til at begrænse og i bedste fald undgå at bruge varmt vand ved håndvask.

 • 14.10.2022

  Energibesparende tiltag begynder i uge 43

  På den anden side af efterårsferien bliver der som varslet igangsat en række energibesparende initiativer på SDU’s lokationer for at imødekomme den igangværende energi- og forsyningssituation samt reducere SDU’s klimaaftryk.

 • 07.10.2022

  SDU gennemfører energibesparende tiltag

  Syddansk Universitet følger Energistyrelsens og Uddannelses- og Forskningsministeriets anbefaling om at sænke opvarmningen af statslige bygninger, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

 • 16.09.2022

  Udskrivelse af valg på SDU

  Valgudvalget udskriver i dag, d. 16. september, SDU valg 2022.

 • 06.09.2022

  Uddannelsesdebat med statsministeren

  Mulighed for at debattere med Mette Frederiksen på fredag.

 • 28.07.2022

  Velkommen til 4.348 nye SDU-studerende

  Syddansk Universitet har tilbudt en studieplads til 4348 nye studerende i Syddanmark.

 • 06.07.2022

  5152 har søgt en SDU-uddannelse som førsteprioritet

  Antallet af personer, der har prioriteret en af SDU’s videregående uddannelser højest, ligger i år på 5152, hvilket svarer til en tilbagegang på 12%. Hele universitetssektoren oplever tilbagegang i søgningen.

 • 24.06.2022

  Ny video markerer åbningen af SDU Climate Cluster

  SDU Climate Cluster er nu officielt åbnet. Det markeres med udgivelsen af en video, hvor du kan lære mere om SDU’s store strategiske klimasatsning.

 • 17.06.2022

  SDU har fundet sin nye prorektor

  Helle Waagepetersen er pr. 1. august ny prorektor for uddannelse på Syddansk Universitet. Den 50-årige professor kommer fra en stilling som institutleder hos Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet, og hun ser meget frem til at starte hos SDU.

 • 14.06.2022

  Ny erklæring om forsknings- undervisnings- og ytringsfrihed

  SDU’s bestyrelse har godkendt en erklæring, der definerer en ramme for, hvordan universitet forholder sig i sager, der kredser om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed. Erklæringen er udarbejdet af en medarbejderbaseret arbejdsgruppe, som mener, at det vil gavne både ansatte og studerende på SDU med et officielt dokument.

 • 13.06.2022

  Kom med til ny klimakonference, FORUM

  SDU stiller 100 billetter til rådighed for ansatte og studerende – 50 til hver gruppe -, der ønsker at deltage i klimakonferencen FORUM i forbindelse med Tinderbox Festival 2022.

 • 24.05.2022

  Åbningen af Odense Letbane markeres på SDU

  Lørdag den 28. maj drager Odenses nye letbane på jomfrutur igennem byens gader. I løbet af dagen indvies alle stationerne fra Tarup Centret til de to stoppesteder ved SDU, og det markeres ved campus med aktiviteter og lidt lækkert til ganen.

 • 29.04.2022

  Jurauddannelse etableres på SDU i Esbjerg

  Fra efteråret 2023 kommer SDU til at have en jurauddannelse i Esbjerg. Det står klart, efter at Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser - også kaldet RUVU - har godkendt SDU’s ansøgning for uddannelsen. Det offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen under et besøg på SDU i Esbjerg torsdag formiddag.

 • 25.04.2022

  Automatisk viderestilling af mails

  Automatisk viderestilling af mails er ikke længere muligt fra 1. maj 2022.

 • 20.04.2022

  Mød Morten Bødskov

  Kom til debat om forsvarspolitikken med forsvarsministeren på SDU i Odense

 • 08.04.2022

  Statsministeren på besøg - AFLYST

  Den 21. april har du som studerende på SDU mulighed for at møde Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

 • 04.04.2022

  Oplev Forskningens Døgn på Syddansk Universitet i uge 16-17

  Forskningens Døgn er den perfekte anledning til at vise dit universitet frem for vennerne og familien og dykke ned i nogle af alle de fede ting, der sker ude på uni!

 • 31.03.2022

  SDU Odense: Ledige værelser på Campus Kollegiet

  Der er ledige værelser på det populære Campus Kollegie fra juli 2022.

 • 23.03.2022

  Dele af parkeringsareal P1 afspærres

  Dele af grusparkeringen på parkeringsareal P1 afspærres i perioden 28. marts - 1. juli 2022 (begge dage incl.).

 • 22.03.2022

  Politisk aftale om regionalisering

  En politisk forligskreds har tirsdag den 22. marts landet en aftale med udgangspunkt i det politiske udspil ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” af 25. juni 2021.

 • 16.03.2022

  Fald i kvote 2-søgningen

  SDU oplever et fald i søgningen i kvote 2 på -10% sammenlignet med sidste år. Faldet fordeler sig blandet på tværs af uddannelser og campusser, og hele universitetssektoren ser et fald i kvote 2-søgningen på 12 %. Nu venter det testbaserede optag for alle blandt de 8193 ansøgere, der takker ja til at gå til testen.

 • 10.03.2022

  Opfølgning på SDU’s opbakning til Ukraine

  SDU og de øvrige universiteter i Danmark skelner mellem individer og institutioner, når samarbejde med Rusland og Belarus indstilles.

 • 07.03.2022

  Aktuel hacker- og cybertrussel

  SDU oplever øget aktivitet i forhold til udenlandske aktører, der scanner vores netværk for at identificere svagheder, der kan udnyttes. Her er 3 råd, som øger din og SDU’s informationssikkerhed.

 • 07.03.2022

  Ny dekan på samfundsvidenskab

  Med Peter Møllgaard som ny dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får SDU en erfaren strategisk leder med internationale erfaringer.

 • 04.03.2022

  Jagten sættes ind på øverste formand

  Inden vi skriver 2023, skal SDU have udpeget en ny bestyrelsesformand. Men hvad og hvem er et udpegningsorgan?

 • 03.03.2022

  Opbakning til Ukraine fra SDU

  Alle landets universiteter har i en fælles erklæring meldt ud, at de indstiller samarbejdet med Rusland og Belarus om forskning, uddannelse og innovation.

 • 10.02.2022

  Testkørsel på Campusvej

  Odense Letbane kører pt. testkørsel på Campusvej fra morgen til aften på alle hverdage.

 • 28.01.2022

  Alle covid-19-restriktioner på SDU ophæves fra 1. februar

  Alle de nuværende restriktioner med coronapas, virtuelle eksamener, værnemidler og opfordring til hjemmearbejde på universiteterne ophæves, når kalenderen runder 1. februar 2022.

 • 20.01.2022

  SDU skal have et værdigrundlag

  En arbejdsgruppe skal i de kommende måneder udarbejde et udkast til et værdigrundlag, SDU blandt andet kan bruge til fremtidige sager vedr. SDU-ansattes frihed til at forske, undervise, debattere og ytre sig, som de vil.

 • 14.01.2022

  Smittereducerende tiltag på videregående uddannelser forlænges

  Alle de nuværende restriktioner med coronapas, virtuelle eksamener, værnemidler og opfordring til hjemmearbejde på universiteterne forlænges til udgangen af januar. Til gengæld er der håb om en normal studiestart til februar.

 • 12.01.2022

  SDU’s institutionsplan er indsendt

  SDU har indsendt en plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der beskriver, hvordan universitetet vil efterleve den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Indholdet er stort set identisk med det udkast, der blev fremlagt for bestyrelsen i december. SDU vil styrke universitetets regionale position, men det bør ikke ske ved at reducere SDU’s studiepladser i Odense.