Skip to main content

Regionalisering

Politisk aftale om regionalisering

En politisk forligskreds har tirsdag den 22. marts landet en aftale med udgangspunkt i det politiske udspil ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” af 25. juni 2021.

Kære studerende og ansatte

En politisk forligskreds har tirsdag den 22. marts landet en aftale med udgangspunkt i det politiske udspil ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” af 25. juni 2021.

Læs aftalen her: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/bredt-flertal-enige-om-udmontning-af-udflytningsaftale-om-videregaende-uddannelser

Aftalen sigter efter at reducere optaget af studerende i de fire største byer i Danmark samt at øge optaget af studerende uden for de fire største byer ved at udflytte og opbygge uddannelser.

SDU’s direktion vil nu læse hele aftaleteksten og vurdere, hvilke konsekvenser og muligheder aftalen har for SDU. Derefter vil direktionen informere nærmere om aftalens betydning på SDU.

Det er muligt at holde sig opdateret på SDU’s regionaliseringssite og læse tidligere udmeldinger inklusive den samlede institutionsplan, som SDU indsendte den 12. januar 2022: https://www.sdu.dk/da/regional

På vegne af direktionen

Venlig hilsen
Jens Ringsmose, rektor 
Sebastian Mernild, prorektor
Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør

Redaktionen afsluttet: 22.03.2022