Skip to main content

SDU

Ytringsfrihed og respekt for forskellighed

Friheden til at kunne ytre sig uden at blive udsat for truende og chikanerende adfærd er afgørende for et trygt studiemiljø.

En af de grundlæggende forudsætninger for et godt studiemiljø er en kultur præget af respektfuld adfærd og god omgangstone. På SDU er der en klar forventning til alle studerende om, at der hersker respekt om alles ret til at kunne ytre sig frit. Herunder også, at der ikke foregår truende og chikanerende adfærd overfor medstuderende, der bruger deres ytringsfrihed. Dette er også beskrevet i SDU’s Fælles kodeks for adfærd.

Vi vil gerne understrege, at alle har et ansvar for at bidrage til at opretholde en ordentlig omgangstone. Det gør man ved at vise respekt og gøre en indsats for at forstå andres synspunkter og holdninger, men også ved at udfordre synspunkter, holdninger og ideer, som man er uenig i, på en ordentlig og respektfuld måde.

Ytringsfriheden er en livsnerve

SDU rummer og lægger lokaler til mange diskussioner og ytringer. Det er en del af vores natur som et universitet, der står på oplysningstidens idealer. Til enhver tid er hensynet til ytringsfrihedens ukrænkelighed inden for lovens rammer større end hensynet til eventuelle krænkede. Dette gælder også ytringer, som forekommer ubehagelige, forkerte eller anstødelige.

Vi ser med stor alvor på en adfærd, som er truende og chikanerende overfor medstuderende, som har andre synspunkter end ens egne. Det fremgår således af SDU’s Fælles kodeks for adfærd:

”Vi ønsker en omgangstone, hvor vi tør tale åbent om både ligheder og forskelligheder – på SDU udgør ytringsfriheden en livsnerve.”

Venlig hilsen

Jens Ringsmose,
Rektor

Helle Waagepetersen,
Prorektor

Thomas Buchvald Vind,
Universitetsdirektør

Læs SDU’s Fælles kodeks for adfærd: https://mitsdu.dk/-/media/mitsdu/filer/vejledning/vejledning/20220617_kodeks-for-studieadfaerd.pdf

Læs reglerne om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved SDU: https://mitsdu.dk/da/disciplinaer

Oplever du truende eller diskriminerende adfærd? Skriv til www.sdu.dk/spoc, eller kontakt SDU’s Studie- og trivselsvejledning på vejledning@sdu.dk

Læs SDU’s erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed: https://mitsdu.dk/da/service/nyheder/erklaering-om-forsknings-undervisnings-og-ytringsfrihed


Redaktionen afsluttet: 01.11.2023