Skip to main content

Kvalitetspolitik

Fokus på kvalitet i undervisning og uddannelse

Vil du have indflydelse på, hvordan vi arbejder med undervisnings- og uddannelseskvalitet på SDU? Studenterrepræsentanter i råd, nævn og udvalg ved SDU er blevet inviteret til et stormøde om dette d. 9. april 2024. Måske har du erfaringer og holdninger, som de skal tage med?

Af SDU Studieservice, , 18-03-2024

Hvad er kvalitetssystem og kvalitetspolitik for uddannelser?

SDU har et kvalitetssystem, som beskriver, hvordan vi arbejder med at udvikle undervisning og uddannelser på SDU, og det rummer blandt andet en omfattende kvalitetspolitik, som sætter rammerne for alle dele af den studerendes vej igennem uddannelsen samt de omkringliggende strukturer (fx studiestart, evalueringer, opbygning af uddannelser, administration, forskningsbasering og underviseres kompetencer).

Stormøde om revidering af systemet

Mødet bliver holdt, fordi der er sat gang i et projekt om revidering af SDU’s kvalitetssystem for uddannelser, og projektgruppen har brug for studerendes erfaringer og holdninger i arbejdet med, hvordan en revideret kvalitetspolitik bør se ud. Mødet vil bl.a. handle om et bud på en ny, overordnet kvalitetspolitik, samt to specifikke temaer, nemlig hvordan der skal arbejdes med evaluering og trivsel.

Efter stormødet

Når mødet er afholdt, håber vi, at deltagerne vil tage diskussionerne med ud til andre studerende i fx studenterforeninger og fagråd. Vi skriver derfor til deltagerne igen efter mødet og følger op på, om der er kommet yderligere erfaringer og holdninger frem, som bør tages med i projektet.

Hvordan får du indflydelse?

Hvis du har forslag eller tanker, som du gerne vil have med i arbejdet, kan du tage fat i din studenterrepræsentant. Du kan fx finde en oversigt over dine valgte repræsentanter på studienævnets side via mitsdu.dk/studyboard.

Redaktionen afsluttet: 18.03.2024