Skip to main content

Slagelse

SDU’s forhandlinger med RUC er indstillet

Mere end seks måneders undersøgelser, som skulle have ledt til Roskilde Universitets overtagelse af Campus Slagelse fra Syddansk Universitet, er desværre afsluttet uden en fælles aftale.

Den 1. marts indgik Syddansk Universitet og Roskilde Universitet en hensigtserklæring, der sigtede mod, at Roskilde Universitet skulle overtage Campus Slagelse pr. 1. september 2024.  

-På baggrund af hensigtserklæringen blev der indledt en god, konstruktiv og meget grundig proces. Jeg vil gerne sige Roskilde Universitet tusinde tak for et meget fint samarbejde, hvor ønsket fra begge parters side har været at lande en god aftale. Vi har aldrig været i tvivl om Roskilde Universitets gode intentioner. Men trods begge parters gode vilje til at komme i mål med hensigtserklæringen, må vi nu efter et halvt års undersøgelser og dialog erkende, at forhandlingerne ender uden en aftale om overdragelse, siger rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose. 

Udfordret økonomi

-Årsagen er, at vi desværre ikke kan finde fælles fodslag i forhold til økonomien. Den demografiske udvikling med mindre og mindre ungdomsårgange har betydet et markant fald i antallet af studerende på Campus Slagelse de seneste år – og dermed færre uddannelsesindtægter. Det udfordrer økonomien. På baggrund af dette må vi desværre konkludere, at forhandlingerne er endt uden resultat – og at de gode ønsker i hensigtserklæringen ikke kan realiseres, siger SDU’s rektor.  

SDU’s ledelse vil nu overveje forskellige muligheder for Campus Slagelse.   

-Nu vil SDU's ledelse vurdere situationen og overveje alternative løsninger til en overdragelse til Roskilde Universitet, siger rektor Jens Ringsmose.

Baggrunden for hensigtserklæringen

 Tilbage i januar 2023 blev SDU sat i et dilemma. På trods af forskernes, undervisernes og det administrative personales kæmpe indsats for at udvikle og levere kvalitetsuddannelser på Midt- og Vestsjælland fik SDU afslag på at oprette en ny kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab og afslag på at flytte en bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab fra Odense til Slagelse. Uddannelser, som var rygraden i SDU’s plan for at udflytte, opbygge og styrke SDU Slagelse med samfundsrelevante uddannelser – og som indgik i universitetets institutionsplan i forbindelse med den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark fra juni 2021.  

Men også uddannelser, som skulle være med til at sikre en mere bæredygtig økonomi i form af flere studerende på en campus, som har været udfordret i forhold til økonomien pga. et støt faldende antal studerende gennem de seneste år, samt et generelt stigende omkostningsniveau ved at bedrive uddannelse.   

Sikre uddannelseslandskabet på Vestsjælland  

-For SDU betød disse afslag, at universitetets muligheder for at adressere et regionalt uddannelsesbehov i Slagelse og på hele Vestsjælland var udfordret, og vi overvejede derfor alternative muligheder med henblik på at sikre, at Campus Slagelse skulle forblive stærkt. Derfor var vi også utrolig glade for Roskilde Universitets interesse i at indlede en dialog om at overtage SDU’s uddannelsesaktiviteter i Slagelse, som udtrykt i den fælles hensigtserklæring.  
Hensigtserklæringen skulle have været med til at sikre og udbygge uddannelseslandskabet på Vestsjælland, nu hvor SDU har fået vanskeligt ved at gøre det, men desværre er det ikke lykkedes at lande en aftale, siger rektor Jens Ringsmose.

Redaktionen afsluttet: 20.09.2023