Skip to main content

SDU

Den økonomiske tilpasning er afsluttet

Den længerevarende proces med at tilpasse SDU’s økonomi med årlige udgifter svarende til 95. mio. kroner om året er nu ovre.

Den 23. marts informerede SDU om, at universitetets økonomi er under pres på grund af faldende uddannelsesindtægter og prisstigninger, og at ledelsen havde besluttet at gennemføre en tilpasning af universitetets økonomi.  

Resultat af tilpasningsprocessen 

I perioden den 23. marts til den 31. maj har ledelsen gennemført en tilpasning af SDU’s økonomi for at skabe balance mellem indtægter og omkostninger svarende til 95 mio.kr. årligt fra den 1. januar 2024. 

De 95 mio.kr. er fundet ved øgede indtægter på 7,1 mio.kr., reducerede lønomkostninger på 79,6 mio.kr. samt reducerede driftsomkostninger på 8,3 mio.kr.   

De reducerede lønomkostninger svarer til, at 112 fuldtidsstillinger (årsværk) bliver nedlagt enten ved naturlig afgang, ved at vakante stillinger ikke genbesættes, ved fratrædelsesaftaler eller ved uansøgte afskedigelser. Dertil kommer, at 27 fuldtidsstillinger bliver omlagt til enten reduceret arbejdstid (seniorordning eller nedsat tid) eller til finansiering på eksterne forskningsprojekter på grund af øget hjemtag af ekstern forskningsfinansiering.  

Samlet set er 139 fuldtidsstillinger direkte berørt af tilpasningen. 

På to fakulteter har det endvidere været nødvendigt at nedlægge flere uddannelser og linjer på uddannelser. (https://mitsdu.dk/da/service/nyheder/lukning-af-uddannelser

Redaktionen afsluttet: 31.05.2023