Skip to main content

Optag

Velkommen til 4.348 nye SDU-studerende

Syddansk Universitet har tilbudt en studieplads til 4348 nye studerende i Syddanmark.

Ud af de over 11.000 ansøgere, der i år har søgt ind på en SDU-uddannelse, er der nu blevet tilbudt en studieplads til 4.348.

4.348 unge mennesker kan dermed se frem til at begynde på en uddannelse i en af campusbyerne Odense, Esbjerg, Slagelse, Kolding eller Sønderborg.

- Vi er utrolig glade for den energi, der er blevet lagt i de unges ansøgninger til vores uddannelser – og vi glæder os til at tage imod alle nye studerende til semesterstart og vise, hvad vi har at byde på, lyder det fra studiechef på SDU Annette Lund.

SDU har, sammen med det meste af sektoren, oplevet et fald i antallet af ansøgninger til videregående uddannelser.

Derfor er det naturlig med et fald i antallet af tilbudte studiepladser, som på SDU svarer til et fald på 10 % sammenlignet med 2021. Tilbagegangen var forventet efter nogle rekordstore ansøgningsår under COVID-pandemien.

Men også den demografiske udvikling med mindre ungdomsårgange afspejles i tallene, ligesom SDU har indført karakterkrav på alle uddannelser og hævet karaktergrænsen på nogle uddannelser.

Fremgang i Sønderborg

Campus Sønderborg er dog noget helt særligt, og her oplever vi en fremgang i antallet af ansøgere og også tilbudte studiepladser på 42 % sammenlignet med sidste år.

De seneste års søgninger til Sønderborg vidner om, at SDU og det lokale erhvervsliv har skabt et eftertragtet studiemiljø, selvom det ikke er en let opgave at regionalisere på det videregående uddannelsesområde.

Fra 2023 vil SDU som et resultat af sidste års politiske aftale om regionalisering af uddannelser i hele landet begynde at tilbyde en række nye uddannelser i de fem campusbyer.

Det gælder blandt andet i Esbjerg, hvor der i år ses der et markant fald i antallet af tilbudte studiepladser. Det formodes at ændre sig betydeligt fra næste år, hvor SDU vil tilbyde 50 bachelorpladser på den nye jurauddannelse i byen og 30 nye pladser på kandidatuddannelsen i medicin.

De populære uddannelser er stadig populære

De mest populære studieretninger på SDU er som i de tidligere år medicin, psykologi, jura og erhvervsøkonomi.

Uddannelserne fra Det Tekniske Fakultet oplever en flot søgning, som for alle uddannelserne stort set er på samme niveau som sidste år. Det er samtidig det fakultet, der oplever den mindste tilbagegang på 2 %, mens de resterende fakulteter har tilbudt mellem 5- og 22% færre studiepladser i forhold til 2021.

Redaktionen afsluttet: 28.07.2022