Skip to main content

Affaldssortering

Det nye år skal bringe mere sorteret affald

2023 bliver året, hvor vi skal affaldssortere på universitetet. I første omgang udrulles de nye affaldsstationer på SDU Odense fra starten af næste semester, og i løbet af året implementeres ordningen på de resterende campusser.

Affaldet fra SDU’s ansatte og studerende skal i år ikke bare ned i samme affaldsspand. Arbejdet med at få installeret nye affaldsstationer er i gang, og i Odense starter tiltaget fra det nye semester i februar.

Det er i dag et lovkrav, at der skal affaldssorteres på universitetet, men SDU har været i proces med at kunne sortere affaldet bedre i flere år. Det startede for år tilbage, da en gruppe studerende havde et ønske om, at universitetet gjorde affaldssortering mulig på campus. COVID-pandemien og udfordrede forsyningskæder har dog betydet, at nye affaldsstationer først kan tages i brug nu.

Sorterer allerede i 32 fraktioner

Det er vigtigt at understrege, at SDU i forvejen sorterer i stor stil ’bag scenen’. Mere specifikt håndterer Teknisk Service affald i 32 fraktioner, som sendes til genanvendelse.

Der er dog fortsat en del affald, der ryger til forbrænding, og ved at både studerende og ansatte sorterer korrekt i det nye system, kan vi alle være med til at hjælpe med, at SDU når helt i mål med at affaldssortere. Det vil samtidig betyde en bedre genanvendelse af materialer og et mindre CO2-aftryk fra universitetet.

Først kom Esbjerg, nu er det Odense, så venter de sidste byer

I Esbjerg affaldssorteres der allerede. De nye affaldsstationer tages i brug i Odense fra det kommende semester, og i løbet af 2023 installeres der nyt sorteringssystem på de resterende campusser.

Ordningerne vil variere fra campus til campus og læne sig op ad den pågældende kommunes måde at sortere på.

Der kommer løbende mere information på SDUnet og mitSDU om affaldsordningen, så følg med her.

Redaktionen afsluttet: 19.01.2023