Skip to main content

Energibesparelse

Energibesparende tiltag begynder i uge 43

På den anden side af efterårsferien bliver der som varslet igangsat en række energibesparende initiativer på SDU’s lokationer for at imødekomme den igangværende energi- og forsyningssituation samt reducere SDU’s klimaaftryk.

Som tidligere udmeldt har SDU’s direktion besluttet at følge Energistyrelsens og Uddannelses- og Forskningsministeriets anbefaling om en temperatursænkning de steder, hvor der er muligt under hensyn til menneskers og dyrs liv og sikkerhed. (https://mitsdu.dk/en/service/nyheder-2022/sdu-gennemfoerer-energibesparende-tiltag / )

Derudover er der vedtaget andre energibesparende tiltag, som har til formål at reducere universitetets klimaaftryk og mindske presset på SDU’s økonomi. Alle tiltagene effektueres fra efter uge 42, hvor mange har efterårsferie.

Tre konkrete tiltag

Der er vedtaget følgende initiativer, der iværksættes fra uge 43:

1.     Der lukkes for det varme vand i håndvaskene
Fra mandag i uge 43 igangsætter Teknisk Service med at lukke for det varme brugsvand i håndvaskene, arbejdet vil blive udført over en periode på tre uger.
Så længe der bruges sæbe til håndvask, er der ingen hygiejnemæssig fordel ved at bruge varmt vand.

2.     Fast temperatur på SDU’s lokationer
Fra mandag i uge 43 varmer Teknisk Service op til 19 grader, hvilket betyder, at termostaterne på radiatorerne højest må stå på 2,2 de steder, hvor der er muligt under hensyn til menneskers og dyrs liv og sikkerhed.
Det er den lokale leders ansvar at sikre, at alle medarbejdere højest indstiller termostaterne på 2,2.
De steder, hvor varmen ikke styres af termostater på radiatorerne, vil Teknisk Service ændre temperaturen, hvilket forventes at foregå over en periode på tre uger

3.     Reduktion af ’stand-by-forbrug’ på kontorarbejdspladser
Fra november igangsætter Teknisk Service produktion af videoer, der skal inspirere til at reducere standby-forbruget på kontorarbejdspladserne. Indtil da anbefales det at orientere sig i dette dokument fra Energistyrelsen med gode råd til at spare på energien i det daglige.

Hvis man er en af de heldige, der har ferie i uge 42, kan man med fordel skrue ned for varmen og frakoble elektronik fra stikkontakterne og dermed bidrage til at mindske forbruget. Det kan fx være hæve-sænke-bord, pc-skærmen eller lign.

Redaktionen afsluttet: 14.10.2022