Skip to main content

Ukraine

Opbakning til Ukraine fra SDU

Alle landets universiteter har i en fælles erklæring meldt ud, at de indstiller samarbejdet med Rusland og Belarus om forskning, uddannelse og innovation.

SDU og de syv øvrige universiteter i Danmark meddelte tirsdag den 1. marts, at de fordømmer den russiske stats invasion af Ukraine, og at de indstiller samarbejdet med statslige institutioner i Rusland og Belarus.

- Vi har i Danske Universiteter besluttet at støtte op om det ukrainske folk ved at indstille alle formelle institutionelle samarbejder om uddannelse og forskning med russiske og belarussiske statslige samarbejdspartnere, siger rektor Jens Ringsmose.

SDU’s direktion har på baggrund af udmeldingen fra Danske Universiteter besluttet følgende:

  • Alle formelle forskningssamarbejder med russiske eller belarussiske institutioner stopper og der vil ikke blive indgået nye aftaler om samarbejder med russiske og belarussiske parter.
  • Russiske og belarussiske studerende og ansatte, som er på SDU i dette semester, sendes ikke hjem, men aftaler om udveksling suspenderes med udgangen af semesteret, ligesom der ikke kan indgås nye aftaler om samarbejde.
  • Konferenceaktiviteter i Rusland og Belarus indstilles, ligesom også øvrige rejseaktiviteter til Rusland og Belarus indstilles.

Måtte der være eventuelle tvivlsspørgsmål om ovennævnte, herunder ønsker om dispensation, skal dette afklares med rektoratet.

SDU’s indstilling af samarbejdet med det russiske såvel som det belarussiske styre er ikke rettet mod det russiske eller belarussiske folk. Som universitet er SDU optaget af at behandle studerende og ansatte ordentligt og respektfuldt uanset nationalitet og baggrund.

Studerende og ansatte med behov for støtte og hjælp

Ansatte på SDU med relationer til Ukraine, Rusland eller Belarus er velkomne til at kontakte nærmest leder, tillidsrepræsentant eller SDU HR ved behov for støtte og hjælp.

Studerende på SDU med relationer til Ukraine, Rusland eller Belarus er velkomne til at kontakte Studieservice eller fakultetet ved behov for støtte og hjælp

Læs pressemeddelelser

Den fælles pressemeddelelse og fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine fra de otte danske universiteter: https://dkuni.dk/pressemeddelelser/danske-universiteter-indstiller-samarbejde-med-rusland-og-belarus/

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har tirsdag den 1. marts udsendt en pressemeddelelse med opfordring til at indstille eventuelt uddannelses-, forsknings- og innovationssamarbejde med institutioner i Rusland og Belarus:  https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/opfordring-til-at-indstille-samarbejde-med-rusland-og-belarus

Redaktionen afsluttet: 03.03.2022