Skip to main content

Energibesparende tiltag

SDU gennemfører energibesparende tiltag

Syddansk Universitet følger Energistyrelsens og Uddannelses- og Forskningsministeriets anbefaling om at sænke opvarmningen af statslige bygninger, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

SDU’s direktion har besluttet at sætte en grænse på 19 grader for opvarmning af universitetets lokaler de steder, hvor det er muligt under hensyn til mennesker og dyrs liv og sikkerhed. Direktionen har yderligere besluttet at gennemføre energibesparende tiltag for at mindske forbruget af elektricitet.

Beslutningerne er truffet på baggrund af den igangværende energi- og forsyningssituation i Europa, som gør det nødvendigt at mindske samfundets efterspørgsel på energi i vinterhalvåret. Samtidig vil de energibesparende tiltag reducere SDU’s klimaaftryk og mindske presset på SDU’s økonomi.

Som universitet har SDU mange forskellige typer af lokaler og arbejdsrum, og Teknisk Service er pt i gang med at planlægge udrulningen af temperatursænkningen i bygningerne.

Der følger mere info i den kommende tid om implementeringen og andre energibesparende tiltag.

Redaktionen afsluttet: 07.10.2022