Skip to main content

itslearning

I itslearning kan du få overblik over dine kurser, hvad du skal have hvornår samt finde kursusmateriale, litteratur mv. Det er også her, du kan samarbejde og kommunikere med både undervisere og medstuderende.

Hvornår kan du se dine kurser i itslearning?
I starten af august får du adgang til dine kurser i efterårssemesteret, mens du i starten af januar, får adgang til dine kurser i forårssemesteret.
Når du har afsluttet et kursus, kan du med fordel fjerne stjernemarkeringen på kurset i itslearning, så du blot følger de aktuelle kurser. Se eventuelt vejledningen nederst på siden.

Hvor er mit kursus?
Du finder dine kurser i kursusoversigten på forsiden af itslearning eller under fanen ’Rum’. Kan du ikke se et kursus, du er tilmeldt, i itslearning skal du kontakte Uddannelsesjura & Registratur via spoc.sdu.dk.

Eksamener i itslearning?
Somme tider vil du opleve at blive bedt om at aflevere en mindre opgave eller test i itslearning. Dog vil de fleste eksamener foregå i systemet Digital Eksamen.


Her ligger din undervisning i itslearning


Sådan får du beskeder og påmindelser om din undervisning

 

Guides til brugen af itslearning

Følgende vejledning indeholder en introduktion til, hvordan du downloader itslearning app'en, samt hvordan du finder dine kurser og kursusmateriale. 

Du tilgår vejledningen her.

Følgende vejledning indeholder en guide til, hvordan du tilgår og arbejder i dit skema i itslearning. 

Du tilgår vejledningen her.

Du finder dit skema under ’Kalender’ i itslearning eller via itslearning-app'en. Du har ligeledes mulighed for at abonnere på kalenderen. Måden hvorpå dette gøres, fremgår ligeledes af vejledningen. 

Du kan ikke ansøge om dispensation, merit eller andre studieforhold via itslearning. Disse efterspørges via SPOC, der håndterer generelle henvendelser fra studerende på SDU.

Derudover kan beskeder i itslearning som udgangspunkt ikke slettes. Beskeder til din underviser, der eksempelvis indeholder information af personfølsom karakter, bør derfor gives via mail.

Følgende vejledning indeholder en introduktion til, hvordan du kommunikerer med din underviser samt medstuderende i itslearning.

Du tilgår vejledningen her.

 

Alle studerende kan oprette 'Projects' og invitere deltagere dertil.

Man kan kommunikere og samarbejde i projektrum samt dele filer med hinanden. Man kan ligeledes oprette fælles begivenheder som indsættes i din itslearning-kalender. Man kan dog ikke oprette læringsaktiviteter som eksempelvis opgaver eller tests.  

Disse projektrum er ikke synlige i itslearning app'en. 

I denne vejledning følger en kort gennemgang af, hvordan du opretter et projektrum og inviterer deltagere, samt hvordan du accepterer en invitation.  

Du tilgår vejledningen her.

Som studerende kan du selv oprette dokumenter i projektrum såvel som kursusrum i itslearning.

Følgende vejledning indeholder en guide til, hvordan du opretter dokumenter til samarbejde med dine medstuderende i itslearning.

Du tilgår vejledningen her.

Følgende vejledning giver en introduktion til, hvordan du downloader emne, planer og filer som pdf.

Du tilgår vejledningen her.

Går du på et kursus med fremmøderegistrering, kan din underviser bede dig om selv at registrere dit fremmøde via itslearning.

Følgende vejledning indeholder en introduktion til, hvordan du selvregistrerer dit fremmøde på din computer samt itslearning-app'en, samt hvordan du får overblik over dit fremmøde på hele kurset.

Du tilgår vejledningen her.

Som studerende har du mulighed for at uploade videoer på itslearning. 

Følgende vejledning indeholder en guide til, hvordan du uploader materialer og deler videoer med undervisere eller dine medstuderende. I øvrigt vil guiden vise dig, hvordan du afleverer en video i 'Assignment'.

Du tilgår vejledningen her.

Selvom de fleste opgaver på SDU bliver afleveret via Digital Eksamen, vil denne vejledning gennemgå, hvor og hvordan du afleverer en opgave i itslearning, da dette ligeledes kan forekomme. 

Du tilgår vejledningen her.

Som studerende vil du opleve, at du sommetider vil blive bedt om at besvare et spørgsmål, en test eller andre små opgaver i itslearning. 

 Følgende vejledning indeholder en introduktion til, hvordan du besvarer disse. 

Du tilgår vejledningen her.

Diskussionsfora anvendes med forskellige formål i et kursus.Disse giver bl.a. de studerende mulighed for at reflektere over et emne, indgå i diskussioner med andre studerende, stille spørgsmål til underviseren mv.

Som studerende har du mulighed for at observere samt deltage i diskussioner i itslearning app'en.

I følgende vejledning følger en kort gennemgang af, hvordan du deltager samt opretter et diskussionsfora i dit kursusrum. 

Du tilgår vejledningen her

Som studerende skal du ikke foretage noget for at arkivere eller slette dine kurser, fag eller moduler. Din adgang til kurserne ophører fire år efter oprettelsen af kurset eller tre måneder efter, at du har forladt uddannelsen.

Når du har afsluttet et kursus, kan du under 'Home' på startsiden fjerne stjernemarkeringen på det pågældende kursus. Dette medvirker, at kurset ikke længere vil fremgå af pop-op-vinduet under menupunktet 'Course', samt at du ikke længere vil modtage notifikationer fra kurset. Til sidst vil du heller ikke kunne tilgå 'Updates' om kurset under 'Home'.

Følg trin 1-3 i det følgende, for at fjerne en stjernemarkering.

Oplever du tekniske fejl i itslearning?
Kontakt SDU IT på mail servicedesk@sdu.dk  eller på tlf. 6550 2990.

Har du eventuelle spørgsmål til indholdet i dit kursus? 
Spørg din underviser eller kontakt studievejledningen.

Kan du ikke se dine tilmeldte kurser mv.?
Kontakt Uddannelsesjura & Registratur via spoc.sdu.dk

Log på itslearning her

Klik på linket og vælg "Login med Office 365"

itslearning

5. Steps til download af itslearning-app'en

  1. Søg efter app'en i App Store (iPhone og iPad) eller Google Play (Android)
  2. Download og installer
  3. Vælg SDU som institution 
  4. Log ind med din SDU-mail  og password
  5. Husk at tillad notifikationer og adgang til din kalender for at få mest ud af app'en
Personlige tilpasninger

Tilpas sprog, notifikationer, påmindelser mv. i itslearning

Vejledning

Hvilke persondata behandler SDU om dig i itslearning?

Læs mere

Sidst opdateret: 02.07.2024