Skip to main content

BSc in International Business Administration and Foreign Languages

more news

Events

Universitetsparken 1, Kolding

28.06.2022 00:00

02.07.2022 00:00

Bæredygtighedsakademiet 2022 – hvordan kan vi sammen skabe fremtidens bæredygtige by?

28 Jun

På dette års Bæredygtighedsakademi sætter vi, i samarbejde med Kolding Kommune, fokus på fremtidens bæredygtige by og hvordan samskabelse kan spille en vigtig rolle i udvikling af bæredygtige byer. Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Hvad får du ud af at deltage? Du vil på akademiet sammen med andre studerende komme til at arbejde med konkrete udfordringer, som fylder i kommunens arbejde med at gøre byen mere bæredygtig. Det giver dig et netværk med andre studerende på tværs af uddannelser og campusser, som også er optaget af bæredygtighed. Du vil på akademiet blive undervist og vejledt af SDU’s førende forskere i forhold til adfærd, samskabelse, borgerinddragelse, design og kommunikation. Det vil give dig viden og værktøjer, der kan understøtte dit arbejde med FN’s verdensmål og bæredygtighed fremadrettet. Du vil også møde repræsentanter for politikere, embedsmænd, virksomheder, interesseorganisationer, borgere og brugere involveret i udviklingen af Kolding Kommune som en bæredygtig kommune. Herigennem får du erfaringer med at finde løsninger på væsentlige og reelle udfordringer i forhold til en bæredygtig udvikling. Deltagelse i akademiet giver ikke ECTS, men du vil efter bestået forløb få udleveret deltagerbevis, der beskriver de kompetencer, som du har opnået gennem deltagelse i akademiet. Tilmelding åbner for ansøgninger d. 15. april 2022. Læs mere her

Read more
More events

BSc in International Business Administration and Foreign Languages