Skip to main content

Studieordning

Under Uddannelsens forløb finder du en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. Vælg det årstal, du er optaget på uddannelsen.

Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Forsinket på studiet

Bliver man forsinket på uddannelsen, frivilligt eller ufrivilligt, kan det være nødvendigt at blive indskrevet på den nyeste studieordning for at gøre uddannelsen færdig.

I opfordres derfor til ikke at planlægge at tage uddannelsen på mere end normeret tid.

Hvis du bliver forsinket, skal du være opmærksom på følgende:

  • Indskrivning på ny studieordning vil afhænge af, hvor langt du er på den eksisterende studieordning
  • Der er lavet en overgangsstudieordning, såfremt du mangler enkelte moduler på din uddannelse - den finder du her.

Studieordninger:

Bemærk at nedenstående to studieordninger i pdf ikke længere opdateres. Gældende og opdateret studieordning findes øverst på denne side.

Studieordning pr  1. september 2017
Studieordning_2017 (.pdf) gælder for studerende optaget pr. 1. september 2017 og frem

De generelle bestemmelser i §5, som findes i gældende studieordning_2017, er fælles for alle uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Studieordning pr. 1. september 2016
Studieordning_2016 (.pdf) gælder for studerende optaget pr. 1. september 2015 og frem
Opdateret 30. marts 2017, ændringer fremgår af studieordningens historik.

De generelle bestemmelser i §5, som findes i gældende studieordning_2016, er fælles for alle uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fra 1. september 2016 er de generelle bestemmelser i studieordningen_2016 gældende for alle tidligere studieordninger.

Uaktuelle studieordninger:

Studieordning_2015 (pdf)
Studieordning_2012 (.pdf) overgangsstudieordning for studerende optaget pr. 1. september 2012 og frem
Studieordning_2013 (.pdf)
Studieordning_2010 (.pdf)

Liste over betegnelser for kompetencemål (.pdf)

Sidst opdateret: 11.06.2024