Skip to main content

Der er hjælp at hente uden for Syddansk Universitet

På Syddansk Universitet vil vi gøre alt for at hjælpe dig bedst muligt - det indebærer muligvis at henvise dig til relevante personer, der kan hjælpe dig. Du har dog også selv mulighed for at finde hjælp uden for universitets vægge ved at kigge på nedenstående liste.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at komme forbi VejledningsCentret til en snak.

 • Alkoholambulatorium
  Der findes alkoholambulatorier i de fleste større byer i Danmark. På ambulatoriet kan du få hjælp til at skære ned på dit forbrug, eller komme i behandling. De kan også henvende dig, hvis du er pårørende.
 • Center for Ludomani
  Spiller du for at slippe for at tænke på dagligdagens problemer? Lyver du for din omgangskreds for at skjule dit spil? Har du fået økonomiske problemer fordi du har spillet for meget? Kontakt Center for Ludomani.
 • Center for voldtægtsofre
  Hvis du er blevet udsat for et seksuelt overgreb for nyligt, så henvend dig hurtigst muligt til et center for voldtægtsofre. Tilbuddene på centrene er gratis, og du behøver ingen henvisning eller anmelde overgrebet til politiet.
 
 • Frivilligcenter og Selvhjælp
  Frivilligcenter og Selvhjælp arbejder for at sikre, at alle har nogen at tale med, når livet giver udfordringer. Det sker i landets selvhjælpsorganiseringer, der både tilbyder deltagelse i selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler.
 • Gratis retshjælp
  De Jura Studerendes Retshjælp, er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense. De tilbyder gratis retshjælp til private enten telefonisk eller pr. e-mail. Der findes mange andre tilbud om gratis retshjælp.
 • Incestcenter Fyn
  Centret yder professionel vejledning og behandling til voksne kvinder og mænd bosiddende i det tidligere Fyns Amt, som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest/seksuelt misbrug. Der findes også hjælp andre steder i landet.
 • Krisecenter
  Krisecenter Odense er et tilbud til kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold - fysisk eller psykisk. Du kan også finde hjælp andre steder i landet.
 • Kræftens bekæmpelse
  Kræftrådgivningen har tilbud til alle, der er berørt af kræft. Du kan få en tid hos en rådgiver eller du kan være med i en gruppe og møde andre der er i samme situation som dig.
 • Mødrehjælpen
  Mødrehjælpens formål er at rådgive og støtter børnefamilier og gravide, som har det svært. De hjælper på mange måder. De rådgiver og giver økonomisk, social- og uddannelsesmæssig støtte.
 • Psykiatrisk skadestue
  Uden for egen læges åbningstid kan du søge hjælp på en af de psykiatriske skadestuer i Psykiatrien i Region Syddanmark. Skadestuerne er et tilbud til voksne, unge og børn. De er døgnåbne, og du kan henvende dig uden henvisning fra en læge.
 • Unge og Sorg
  Tilbyder at være sparringspartner og yde rådgivning for unge mellem 16 og 28 år, som lever med syge forældre, eller som har mistet en mor og far. Rådgivningen er gratis og medarbejderne har tavshedspligt.
 • Ventilen
  Alle har brug for en at tale med – men det er desværre ikke alle der har det. Hvis du mangler en ven eller du ikke føler du kan tale med de venner du har, så kontakt Ventilen og mød ligesindede.

Sidst opdateret: 28.05.2022