Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2017

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i foråret 2017 for cand.jur. på deltid. 

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart

 Obligatoriske fag: 

Civilproces og anden konfliktløsning
Skatteret

Juridiske valgfag:

Miljøret
Projektorienteret forløb - 10 ECTS
Projektorienteret forløb - 20 ECTS
Seminar
Udbudsret

Talentudviklingsprogram - bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen:

Artikelskrivning
Forskningseksamen

Ønsker du at følge fag, der undervises i hverdagen, kan du finde fagbeskrivelserne her.

Sidst opdateret: 28.02.2024