Skip to main content

Læsesalslån

Sjældne og kostbare værker m.m. samt specialer kan ikke hjemlånes, men kan kun benyttes i bibliotekets læsesale.
Hvis man som låner er udelukket fra hjemlån på grund af manglende aflevering og/eller betaling, bliver man også henvist til at benytte materialer i bibliotekets læsesale.

Specielt i Odense:

I Odense er den overvågede læsesal, kaldet Forskerlæsesalen, åben mandag – fredag kl. 10-14. Du får adgang ved at henvende dig ved hovedskranken, eller på tlf. 6550 2611. Specialer og materialer fra boksene kan kun tilgås i Forskerlæsesalens åbningstid – eller eventuelt efter særlig skriftlig aftale med universitetsbiblioteket. Der skal altid være en biblioteksansat til stede ved benyttelse af boksmaterialer.
Du finder Forskerlæsesalen i stueetagen, til venstre for bibliotekets hovedindgang.

Ph.d.-studerende kan desuden søge universitetsbiblioteket om 24/7 login til Forskerlæsesalen via deres chip-medarbejderkort. Bemærk at dette login alene giver døgnadgang til litteraturen på Forskerlæsesalens reoler.
Ansøgning om 24/7-adgang sendes til: SpecialCollections@bib.sdu.dk
Forskerlæsesalen er lukket de dage, hvor der ikke er betjening på biblioteket, se Dit bibliotek - Odense.

 

Sidst opdateret: 18.09.2021