Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2018

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i efteråret 2018 for cand.jur. på deltid. 

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart

Obligatoriske fag
Kandidatspeciale, cand.jur. deltid
Skatteret, deltid

Juridiske valgfag
Projektorienteret forløb, deltid, 10 ECTS
Projektorienteret forløb, deltid, 20 ECTS
Seminar (cand.jur.deltid)
Socialret, deltid

Rekonstruktions- og insolvensprocesret, deltid

Engelsksprogede juridiske valgfag
Regulating Competition in the EU, deltid

Økonomisk valgfag
Regnskabsforståelse, deltid

Talentudviklingsprogram - bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen
Artikelskrivning, deltid
Forskningseksamen, deltid

Ønsker du at følge fag, der undervises i hverdagen, kan du finde fagbeskrivelserne her.

Sidst opdateret: 17.10.2022