Skip to main content

Studienævn for Jura

Studienævnet gør opmærksom på, at der pga. juleferien, vil der ikke blive behandlet sager mellem jul og nytår. 
Studienævnet genoptager arbejdet den 2. januar 2019. Ansøgninger til studienævnet vil blive behandlet hurtigst muligt herefter. 

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er det studienævnet, der er ansvarlige for udviklingen af de juridiske og erhvervsjuridiske uddannelser i Odense samt at sikre kvaliteten i uddannelsernes faglige indhold. 

Studienævnet mødes ca. 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Godkendelse af læse- og eksamensplaner
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet gør opmærksom på, at ansøgningsfrister skal overholdes. Det betyder, at kun ansøgninger, der er indsendt senest 2 uger før næste møde vil blive behandlet på pågældende møde. BEMÆRK dog, at for ansøgninger om forlænget tid og prøver i udlandet, gælder dog flg. særlige frister:

Særlige prøvevilkår: senest 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen.
Prøver i udlandet: senest 15. marts for sommereksamen og 15. oktober for vintereksamen.  

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og få det med på studienævnets møder.

Du kan kontakte studienævnet på mail eller via telefon: 6550 2291 (åben mellem 10.00-14.00)

Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Studiekontakten for Samfundsvidenskab i Odense Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 65502290

Sidst opdateret: 26.08.2021