Skip to main content

Jura

Studienævn

Studienævnet godkender læseplaner, forbereder forslag til studieordning, behandler henvendelser fra studerende, og tager sig af generelle spørgsmål vedrørende de tilhørende uddannelser.

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er det studienævnet, der er ansvarlige for udviklingen af de juridiske og erhvervsjuridiske uddannelser i Odense samt at sikre kvaliteten i uddannelsernes faglige indhold. 

Studienævnet mødes ca. 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Godkendelse af læse- og eksamensplaner
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet gør opmærksom på, at ansøgningsfrister skal overholdes. Det betyder, at kun ansøgninger, der er indsendt senest 2 uger før næste møde vil blive behandlet på pågældende møde. BEMÆRK dog, at for ansøgninger om forlænget tid og prøver i udlandet, gælder dog flg. særlige frister:

Særlige prøvevilkår: senest 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen.
Prøver i udlandet: senest 15. marts for sommereksamen og 15. oktober for vintereksamen.  

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og få det med på studienævnets møder.

Du kan finde medlemmer og mødetidspunkter her:

Du kan kontakte studienævnet igennem SPOC eller via telefon: 6550 2291 (åben mellem 10.00-14.00)

Har du spørgsmål til studienævnet?

Kontakt din faglige vejleder

Sidst opdateret: 17.10.2022