Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Viden og forståelse

Kandidatuddannelsen i jura giver viden, som inden for retsvidenskabens område er baseret på den højeste internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger.

 

Færdigheder


En kandidat i jura kan anvende juridisk metode til at identificere og analysere komplicerede juridiske problemstillinger under hensyntagen til juraens nationale og internationale kontekst. Kandidaten kan anvende sin viden på komplekse problemstillinger og kan selvstændigt udvide sin viden.
Kandidaten har færdigheder til selvstændigt og systematisk at strukturere og analysere teoretiske og praktiske samfundsvidenskabelige problemstillinger, opstille og kommunikere løsningsforslag samt forholde sig detaljeret og kritisk til den præsenterede løsning. På baggrund af de foretagne analyser kan kandidaten endvidere opstille nye analyse- og løsningsmodeller.

Kandidaten kan mundtligt og skriftligt formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, virksomhedens ledelse og det omgivende samfund. Kandidaten kan både individuelt og i samarbejde med andre arbejde målrettet og systematisk.

 

Kompetencer


En kandidat i jura kan målrettet og systematisk arbejde på tværs af juridiske discipliner og styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, som forudsætter nye løsningsmodeller.
Kandidaten kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og kan påtage sig professionelt ansvar samt indgå i ledelsesfunktioner. Kandidaten kan endvidere selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
Kandidatuddannelsen i jura giver kompetence til beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor med løsning.

 Uddrag af studieordning for kandidatuddannelse i Jura på deltid, cand.jur., 2017

Sidst opdateret: 17.10.2022