Skip to main content

Uddannelsens forløb

Cand.jur. på deltid - Odense

Cand.jur.-uddannelsen på deltid er en 3-årig kandidatoverbygning på den juridiske bachelor-uddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Kandidatuddannelsen er en generel juridisk uddannelse, hvor der sker en uddybning af de områder, der indgår i bacheloruddannelsen, samt en supplering med yderligere juridiske discipliner.

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer:

  • Skatteret (10 ECTS)
  • Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)
  • Forretningsforståelse for jurister
  • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS) 

Herudover er der en betydelig mulighed for selv at præge uddannelsen i bestemte retninger, idet der kan vælges mellem en lang række forskellige juridiske valgfag, hvoraf min. 1 skal være engelsksproget, ligesom det er muligt at tage på udlandsophold, praktikophold og/eller skrive seminaropgaver.

De juridiske fag kan endvidere suppleres med valg fra Statskundskab (politologi) eller fra det erhvervsøkonomiske område. Vælges fag fra Statskundskab, vil det kunne bidrage til at øge forståelsen af den offentlige sektor og relationerne mellem denne og samfundet som helhed. Vælges fag fra det erhvervsøkonomiske område, vil det kunne øge forståelsen af virksomhedsrelaterede problemstillinger, hvilket ikke alene er relevant ved ansættelse i private organisationer og virksomheder, herunder måske især advokatvirksomheder, men også i funktioner inden for det offentlige med relation til erhvervsvirksomheder.

 

Fagbeskrivelser

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 24.10.2022