Skip to main content
Jura - kandidat (deltid)

Bedømmelsen af eksamen

Hvornår offentliggøres karaktererne?

Karaktererne for skriftlige prøver og andre skriftlige opgaver offentliggøres senest 4 uger efter prøvens afholdelse. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.

Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest seks uger efter aflevering. Juli måned indgår ikke i beregningen af de seks uger.

Karakterer kan ses via Studenterselvbetjeningen. Eksamensudskrift kan udskrives via Studenterselvbetjeningen, når karaktererne er registreret.

Universitetet oplyser ikke karakterer ved telefonisk henvendelse eller via mail.

Karakterer offentliggøres ikke nødvendigvis på samme tid for et helt eksamenshold.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 02.01.2024