Skip to main content

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Studieordning gældende for studerende, der er optaget fra 1. september 2017 til og med 1. februar 2020:
2017-studieordningen for cand.jur.-uddannelsen version 4(revideret februar 2022)


Arkiv

Studieordninger i arkivet bliver ikke opdateret

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Tidligere studieordninger

Find dem her

Sidst opdateret: 25.10.2022