Skip to main content

Gratis sikkerhedstjek af PC

Som studerende kan du få hjælp til at se om din computer er udsat for en sikker­hedsrisiko.

Secunia PSI er et pro­gram som samler og viser oplysninger fra din PC om in­stallerede applika­tioner og versionsnumre, samt evt. sårbarheder ved de installerede programmer pga. manglende sikkerhedsopdatering.

Når Secunia PSI er installeret optræder det i ne­derste højre hjørne af skærmbilledet i form af et ikon ("3 buer"), samt en angivelse af PC'ens sikkerhedsni­veau i %. På  basis af denne viden kan brugeren/den studerende selv undersøge mulighederne for, og evt. iværksætte, sikkerhedsopdateringer af sårbare pro­grammer.

Secunia PSI kan downloades gratis her.

Sidst opdateret: 28.05.2022