Skip to main content

Praktiske informationer

Pris og betaling

Jura på deltid er en betalingsuddannelse. Prisen for fag afhænger af, hvor mange ECTS-point faget vægter. ETCS-pointene er en indikator på arbejdsbelastningen i faget. 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer.

Pris for studerende indskrevet før september 2017:

  • Pris pr. ECTS: 450,- kr. og pris for hele semestre kr. 7.500,- kr. 

Pris for studerende indskrevet 1. september 2017 eller senere:

  • Pris pr. ECTS: 450,- kr.  

Se betalingsbetingelser for efteruddannelse på Syddansk Universitet.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Har du brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til:

 

Studievejledningen på Samfundsvidenskab

Vi servicerer de studerende, der er indskrevet på et dagstudium på samfundsvidenskab i Odense. Blandt vores tilbud er:

• Aflevering af opgaver
• Undervisning/skemalægning
• Eksamensplanlægning og -afvikling
• Opslag til studerende om ændringer i undervisning
• Implementering af SDUs delpolitikker
• Legalitetskontrol

Studiekontakten har åbent mandag til fredag kl. 10.00-14.00 og i januar og juni er der udvidet telefontid fra 08.00. Du er altid velkommen til at komme forbi vores skranke.
Du kan kontakte os telefonisk, indenfor åbningstiderne, på tlf. 6550 2290 eller pr. mail på adressen Juradeltid@sam.sdu.dk

 

Indskrivning, genindskrivning og skift mellem deltids- og fuldtidsforløb

Du har mulighed for i en vis udstrækning af skifte mellem fuldtidsuddannelse og den tilsvarende deltidsuddannelse på Syddansk Universitet.

På Syddansk Universitet, udbydes følgende hele uddannelsesforløb som både heltidsuddannelse og deltidsuddannelse.

Cand.merc.aud. og Cand.merc.aud. på deltid I Kolding

Bacheloruddannelse i jura og jura på deltid (bachelor)

Kandidat i jura og jura på deltid (kandidat)

  

Skift fra fuldtidsforløb til deltidsforløb

Du kan skifte fra fuldtidsstudiet til den tilsvarende deltidsuddannelse.

Da man ifølge deltidsbekendtgørelsen ikke samtidigt kan indskrive sig til enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen, vil vi bede dig om at bekræfte, at du efter vores registrering af din optagelse på deltidsforløbet, vil blive udmeldt af fuldtidsforløbet.

Se mere om, hvordan du kan søge om optagelse på de forskellige deltidsuddannelser: www.sdu.dk/efteruddannelse

I perioden fra ansøgningsfristen, kan du fortsætte på fuldtidsforløbet, inkl. eksamener, indtil du bliver indskrevet på deltidsforløbet pr. 1. september/1. februar. Herefter vil du blive lukket på fuldtidsforløbet.

Hvis du bliver optaget, kan du efter indskrivning på deltidsforløbet søge om meritoverførsel af fag bestået på fuldtidsforløbet.

Ansøgning om merit skal sendes til studienævnet, der også er behjælpelig med yderligere oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at regler om gennemførelse af deltidsforløbet er forskellig fra reglerne om gennemførelse på den tilsvarende fuldtidsforløbet. Du bedes orientere dig i studieordningen for din deltidsuddannelse.

 

Skift fra deltidsforløb til fuldtidsforløb

Der kan ikke søges om overflytning eller studieskift fra deltidsstudiet til fuldtidsstudiet. Ønsker du at fortsætte dit studie på fuld tid, skal du søge om optagelse på lige fod med alle andre ansøgere og du skal opfylde de samme adgangskrav og tidsfrister, som gælder for optag på fuldtidsstudiet. D

u kan søge om optagelse på bacheloruddannelser på www.optagelse.dk og optagelse på kandidatuddannelser på ansøgningsportalen.

Du kan efter indskrivning på fuldtidsforløbet søge det pågældende studienævn om meritoverførsel af fag bestået på deltidsforløbet.

 

Genindskrivning fra deltidsstudie til fuldtidsstudie

Du kan kun søge om genindskrivning på et fuldtidsstudie, hvis du tidligere har været indskrevet på samme fuldtidsstudie.

 

Genindskrivning på fuldtidsstudiet, når du har foretaget et skift fra fuldtidsstudiet til deltidsstudiet

Få vejledning om genindskrivning her:

Bacheloruddannelser: 6550 1051
Kandidatuddannelser: 6550 1052

 

Genindskrivning på et deltidsstudie

Har du udmeldt dig fra et deltidsstudie og ønsker at genoptage deltidsstudiet, skal du kontakte Syddansk Universitets efteruddannelse på efteruddannelse@sdu.dk eller telefon 6550 1054. Om genindskrivning er muligt afhænger af om der er plads på det pågældende semester eller om der fra studiets side er stillet krav om beståelse af bestemte fag.

Du kan i øvrigt orientere dig om reglerne for gennemførelse, i studieordningen for din deltidsuddannelse.

Særligt for jura på deltid (bachelor): For at blive genindskrevet på deltidsforløbet, skal du have bestået fagene på 1. semester, og der skal være en ledig plads på det semester du ønsker at blive genoptaget på. Har du ikke bestået disse, skal du søge om at blive optaget på ny på deltidsuddannelsen via ansøgningsportalen.

Heltidsuddannelser på deltid er reguleret af følgende love og bekendtgørelser:

Samt i øvrigt reguleret af de enkelte uddannelsers studieordninger for såvel heltidsstudiet som for deltidsstudiet.

 

Bøger og materiale til undervisningen

Der findes en del bøger som e-bøger, desværre fås alle undervisningsbøgerne ikke som e-bøger, men området er i rivende udvikling og opdateres kontinuerligt.

Det er muligt at købe bøger i Studenterboghandlen på Syddansk Universitet og på online her, som også leverer til udlandet. Prisen på porto afhænger af hvor i verden bøgerne skal sendes.

For mere information besøg da studenterboghandlens hjemmeside, hvor du også finder boglister og information om studierabat.

Retningslinjer for øvelsestimerne

Hvad er instruktorens opgave og hvad er denne forpligtet til?

Læs mere her

Sidst opdateret: 17.10.2022