Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2018

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i foråret 2018 for cand.jur. på deltid. 

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart

Obligatoriske fag

Kandidatspeciale

 Juridiske valgfag:

Udlændingeret, deltid
Handel med fast ejendom
Videregående ansættelsesret (funktionærret)
Projektorienteret forløb 10 ECTS
Projektorienteret forløb 20 ECTS
Seminar

Ønsker du at følge fag, der undervises i hverdagen, kan du finde fagbeskrivelserne her.

Sidst opdateret: 28.02.2024